Metrostanciya "Konstantin Velichkov"

Address: gr. Sofia, bul.“K Velichkov”

Metrostanciya „SU Sv. Kliment Ohridski“

Address: gr. Sofia, bul. “Car Osvoboditel”

See on the map

Metrostanciya Carigradsko shose

Address: gr. Sofia, bul. Carigradsko shose

Metrostanciya Lyulin

Address: gr. Sofia, bul. "Carica Yoanna"

Metrostanciya Mladost 3

Address: gr. Sofia, zh.k. Mladost 3

Metrostanciya Opalchenska

Address: gr. Sofia, ul."0palchenska"

Metrostanciya Serdika

Address: gr. Sofia, bul. “Mariya Luiza”

Metrostanciya Slivnica

Address: gr. Sofia, bul. „Slivnica“

Metrostanciya stadion "Vasil Levski"

Address: gr. Sofia, bul. Dragan Cankov

Metrostanciya Vardar

Address: gr. Sofia, kv. Zapaden park, ul. "Vardar"

See on the map

Metrostanciya Zapaden park

Address: gr. Sofia, bul. "Carica Yoana

Sofia metrostanciya G.M. Dimitrov

Address: gr. Sofia, bul. „G. M. Dimitrov

Sofia metrostanciya Mladost 1

Address: gr. Sofia, bul. Andrey Sahov, zhk. Mladost 1

See on the map

Sofia metrostanciya Musagenica

Address: gr. Sofia, zhk. Musagenica, bul. Andrey Saharov

See on the map

Sofia metrostanciya Zholio Kyuri

Address: gr. Sofia, bul. Dragan Cankov

See on the map