Local police departments

Rayonno Policeysko Upravlenie - Asenovgrad

Address: pl. Nikolay Haytov №8 Tel: 0331/6-30-61

See on the map

Rayonno Policeysko Upravlenie - Hisar

Address: Hisar ul.”Vasil Petrovich”10 Tel: 0337/6-20-20

See on the map

Rayonno Policeysko Upravlenie - Karlovo

Address: Karlovo ul.”Stamboliyski”1 Tel: 0335/9-30-20

See on the map

Rayonno Policeysko Upravlenie - Parvomay

Address: Parvomay ul.”Zornica” 1A Tel: 0336/6-22-11

See on the map

Rayonno Policeysko Upravlenie - Rakovski

Address: Rakovski ul.”Hristo Botev” 41 Tel: 03151/5050

See on the map

Rayonno Policeysko Upravlenie - Stamboliyski

Address: Stamboliyski ul.”Georgi Rakovski” 21 Tel: 0339/63311

See on the map

Rayonno Policeysko Upravlenie - Trud

Address: s. Trud ul. N. Petkov 14 Tel: 032/93-23-20

See on the map