Hospitals

"Medicinski centar Higiya" OOD

Address: oblast Pazardzhik, grad Velingrad, ul. „Otec Paisiy” № 2, Phone: 0359 / 5 27 21

See on the map

"Specializirana bolnica za pnevmoftiziatrichni zabolyavaniya - Velingrad" EOOD

Address: oblast Pazardzhik, grad Velingrad, m. “4-ti kilometar”, Phone: 0359/5-22-43, 0359/5-32-73

See on the map

"Specializirana bolnica za rehabilitaciya - nacionalen kompleks" EAD - filial Velingrad

Address: oblast Pazardzhik, grad Velingrad, ul. "Iskra" №15, Phone: 0359/2-25-43, Faks: 0359/5 20 09

See on the map

"Specializirana bolnica za rehabilitaciya - Sandanski" EAD

Address: oblast Blagoevgrad, grad Sandanski, kv. Smilovo, Phone: 0746/ 232 31

See on the map

1-va Poliklinika

Address: oblast Pazardzhik, grad Velingrad, bul. "Saedinenie" 49, Phone: 0359/2-50-02, 0359/5-42-98

See on the map

11-ta Poliklinika

Address: gr. Sofiya, Ul. Car Simeon 145; Phonei: 02/931 80 48; 02/831 00 46, 02/8319786;

See on the map

12-ta Poliklinika

Address: gr. Sofiya, zhk. Lyulin ul. Ivan Boychev 17 (bivsha ul. Korenyak); Phone: 02/ 927 60 02;

See on the map

13-ta Poliklinika

Address: Sofiya, kv. Lozenec, ul. "Dimitar Hadzhikocev" № 20; Phonei: 02/ 866-24-15, 02/ 866-54-12; 02/ 866 54 12;

See on the map

14-ta Poliklinika

Address: gr. Sofiya, zhk. Ivan Vazov, ul. D-r Stefan Sarafov 7; Phonei: 02/ 952 37 75, 02/ 952 13 63;

See on the map

15-ta Poliklinika

Address: Sofiya, R-n Izgrev, zhk. Dianabad, ul. "Nikola Gabrovski" №20; Phone: 02/688082, 02/962 49 46; 02/962 47 16;

See on the map

16-ta Poliklinika

Address: gr. Sofiya, zhk. Suhata reka, ul. I. Shonev 3; Phone: 02/ 994 36 77;

See on the map

17-ta Poliklinika

Address: gr. Sofiya,zhk. Oborishte, bul. Evlogi Georgiev 108; Phone: 02/ 944 41 49;

See on the map

18-ta Poliklinika

Address: gr. Sofiya 1517, zhk. Suha Reka, ul. “Emanuil Vaskidovich” № 51; Phonei: 02 / 945 04 45, 02/945 90 70; Tel: 02/847 03 21; Registratura: 02/ 847 19 14;

See on the map

20-ta Poliklinika

Address: gr. Sofiya, zhk. Krasno selo, ul. Gen. Stefan Toshev 15-17; Phonei: 02/ 855 30 59;

See on the map

21-va Poliklinika

Address: gr. Sofiya, zhk. Ovcha kupel 1, ul. Montevideo 21; Phone: 02/ 955 58 18;

See on the map

22-ra Poliklinika

Address: gr. Sofiya, zhk. Geo Milev, Ul. N. Kopernik 9; Phone: 02/ 720606, 02/971 01 86;

See on the map

23-ta Poliklinika

Address: Sofiya, zhk. "Hadzhi Dimitar", ul. "Klisura", bl. 128, vh. A, ap. 7; Phonei: 02/ 451 015; 02/ 945 74 30; 02/ 945 74 29;

See on the map

24-ta Poliklinika

Address: Sofiya, zhk. Nadezhda, bul. "Gen. N. Zhekov" № 3; Phone: 02/ 938 12 14; 02/ 898 12 01;

See on the map

25-ta Poliklinika

Address: gr. Sofiya, zhk. Mladost 3, bul. “Sveto preobrazhenie” № 20; Phone: 02/ 976 75 00; 02/ 975 61 61; 02/ 975 10 76;

See on the map

28-ma Poliklinika

Address: zhk. Druzhba, ul. “Iliya Beshkov” № 1; Phone: 02/979 08 22; Registratura: 02/979 13 61;

See on the map