Schools

Celodnevna detska gradina № 15 "Rayna Knyaginya"

Address: gr. Pernik, ul. "Georgi Mamarchev" 9; Phone: 076/ 60 67 53

Celodnevna detska gradina № 2 "Rodolyubche"

Address: gr. Pernik, ul. “Krakra” № 40; Phone: 076/ 60 21 57

Celodnevna detska gradina № 3 "Proleten cvyat"

Address: gr. Pernik, kv. Iztok, ul. "N. Chuchulkov" 16; Phone: 076/ 67 27 98

Celodnevna detska gradina № 5 "Vela Peeva"

Address: gr. Pernik, kv. "Teva" bl. 4m bh. A, ap. 2; Phone: 076/ 66 00 78

Celodnevna detska gradina № 6 "Balgarche"

Address: gr. Pernik, kv. "Iztok”, ul. "Minsk" № 9; Phone: 076/ 67 25 12; 076/ 67 29 07

Celodnevna detska gradina № 8 "Izvorche"

Address: gr. Pernik, kv. "Tvardi livadi" № 6; Phone: 076/ 60 29 42; 076/ 602942

Deseto osnovno uchilishte "Aleko Konstantinov"

Address: gr. Pernik, kv. Iztok, ul."Kl. Gotvald" № 2; Phone: 076/ 670850; 076/ 670950

Deveto osnovno uchilishte "Temelko Nenkov"

Address: gr. Pernik, kv. "Tvardi livadi"; Phone: 076/ 602 913; 076/ 608447

Dvanadeseto osnovno uchilishte "Vasil Levski"

Address: gr. Pernik, ul. "Nikola Kozlev" 33; Phone: 076/ 60 84 89

Gimnaziya s prepodavane na chuzhdi ezici "Simeon Radev"

Address: gr. Pernik, ul. "Blagoy Gebrev" 17; Phone: 076/ 60-66-15; 076/ 60-25-42; 076/ 60-87-66

Gimnaziya s prepodavane na chuzhdi ezici "Simeon Radev"

Address: gr. Pernik, ul. "Klement Gotvald" № 2; Phone: 076/ 67 07 02; 076/ 67 00 60

HІ Osnovno Uchilishte "Elin Pelin"

Address: gr. Pernik, ul. "Minsk" 1; Phone: 076/ 670310; 076/ 670320; 076/ 670340

Obedinen detski kompleks

Address: gr. Pernik, ul. "Fizkulturna" № 12; Phone: 076/ 60 27 10; 076/ 604253; 076/ 604435

Obedinena detska gradina "Prolet"

Address: gr. Pernik, ul. "Lyulin" № 39 Phone: 076/ 63 04 63; 076/ 60 59 55

Obedineno detsko zavedenie № 14 "Slaveyche"

Address: gr. Pernik, ul. "Stara planina" № 89; Phone: 076/ 60 54 85

Obedineno detsko zavedenie № 4 "Chuden svyat"

Address: gr. Pernik, kv. "Moshino"; Phone: 67 30 17; 076/ 67 07 14

Obedineno detsko zavedenie №1 "Minyorche"

Address: gr. Pernik, ul. “Krakra” № 40; Phone: 076/ 60 31 12; 076/ 603 202; 076/ 603 272

Obedineno detsko zavedenie №12 "Radost"

Address: gr. Pernik, ul. "Dimitar Blagoev" № 153; Phone: 076/ 69-00-91

Obedineno detsko zavedenie №9 "Kalina Malina"

Address: gr. Pernik, kv. "Prouchvane", ul. "Stara Zagora" № 25; Phone: 076/ 60 64 92; 076/ 60 68 95

Osmo osnovno uchilishte "Krakra Pernishki"

Address: gr. Pernik, kv. Klepalo; Phone: 076/ 60 17 90; 076/ 606491