Rayon "Vrabnica" - gr. Sofiya (Kmetstvo "Voluyak"; Kmetstvo "Mramor")

30.11.2005, Municipal administration