Stolichna Obshtina (Sofiya)

30.11.2005, Municipal administration