Rayon "Vitosha" - gr. Sofiya (Kmetstvo s. Vladaya, Kmetstvo s. Marchaevo)

30.11.2005, Municipal administration