18-та Поликлиника

Вид лечебно заведение:

"Диагностично Консултативен Център 18 - София" ЕООД е наследник на 18та поликлиника, която е открита през 1994 г. Както преди, така и след преобразуването и през 2000 г. в ДКЦ 18, осигурява професионално медицинско обслужване. Високата квалификация и опитът и на лекарите, работещи в ДКЦ 18 - София, съчетани с модерната диагностична и терапевтична апаратура, оправдават съвременните изисквания за високо качество на медицинските услуги и добра медицинска практика.

ДКЦ 18 - София има трайни насоки на работа в областта на социално значимите заболявания: сърдечно-съдови, психиатрични, онкологични, ендокринологчини, алергологични.

ДКЦ 18 - София осигурява пълен набор от медицински услуги, сред които:

  • Профилактични прегледи, изработване на индивидуални програми за педпазване от заболявания;
  • Алергологична диагностика, тестуване, консултации, лечение;
  • Диагностика и лечение на заболявания сърдечно-съдовата система;
  • Психологични услуги - индивидуална, семейна, детска психотерапия, семейни консултации и семейно планиране;
  • Експресни параклинични, микробиологични, серологични изследвания, ЕКГ, ехографии, велоергометрии, и други изследвания;
  • Физиотерапия, рехабилитация, солариум;


С оглед бързото нарастване на онкологичните заболявания в
ДКЦ 18 - София има изграден мамологичен център, оборудван с медицинска техника, позволяваща адекватна профилактична дейност.

През 2001г. беше открит и Диабетен център за профилактика и промоция на здравето на болни от диабет.

Управител: Д-р Ивайло Бориславов Попов

Транспортни връзки:
Автобуси: 79, 90, 120
Трамваи: 22

Адрес: гр. София 1517, жк. Суха Река, ул. “Емануил Васкидович” № 51;
Телефони: 02 / 945 04 45, 02/ 945 90 70; Тел: 02 / 847 03 21;
Регистратура: 02/ 847 19 14;
Факс: 02 / 945 04 45 в.222;
URL: http://www.dcc18.com/

06.08.2009, Болници (Поликлиники)