Община Генерал Тошево

Кмет: Валентин Вълчев Димитров
E-mail: [email protected]
Телефон: 05731/20-20, 05731/44-20, факс 05731/25-05

Зам.-кмет: Деян Йорданов Димитров
Главен секретар: Катерина Николова

Кмет
Телефон: 05731/20 20 вътр. 51 05731/38-56, факс 05731 / 25 05
Зам.-кмет СД
Телефон: 0889/692061 05731/20 20 вътр.23 05731/20-76
Гл.секретар
Телефон: 0889688831 05731/20 20 вътр. 47 05731/21-98
Председател ОбС
Телефон: 05731/20-30

ОДИТ
Телефон: 0889692201 05731/21-10

Обща администрация

Дирекция “Финанси, бюджет, МДТ”
Директор и Гл.счетоводител
Телефон: 05731/20 20 вътр.48 05731/25-73
Отдел “Финанси,бюджет”
Н-к отдел и зам. гл. счетоводител
Телефон: 0889692007 05731/20 20 вътр. 43 05731/20-51
Гл.спец. счетоводител
Телефон: 0889692297 05731/20 20 вътр. 38 05731/23-56
Ст.спец. счетоводител
Телефон: 05731/50-42
Ст.спец. счетоводител
Телефон: 0889692243 05731/23-44
Гл.спец. ТРЗ
Телефон: 05731/23-44
Ст. експерт ВВК
Телефон: 05731/50-42
Гл.спец. МПП
Телефон: 0884661208 05731/89-11
Данъчен инспектор
Телефон: 0889688590 05731/44-31
Дирекция “Административно-правно обслужване и технологии и управление на собствеността” Спец. “ИОТ” Телефон: 0884633086 05731/89-31
Отдел “АПО и УС” Гл. специалист “Човешки ресурси”
Телефон: 0889626257 05731/8904
Н-к отдел
Телефон: 05731/20 20 вътр. 27
ЕСГРАОН
Телефон: 05731/20 20 вътр. 52
Гражданско състояние
Телефон: 05731/20 20 вътр. 26

Специализирана администрация
Дирекция ” Устройство на територията, собственост, икономически дейности и проекти”
Директор на дирекция
Телефон:0889692239
Звено “Архитектура, строителен надзор, незаконно строителство и регулация”
Главен архитект
Телефон: 05731/20 20 вътр. 41
Отдел “Архитектура”
Телефон: 05731/20 20 вътр. 30
Отдел ИЖН
Телефон: 05731/20 20 вътр. 39
Дирекция “Хуманитарни дейности”
Отдел “Образование, младежки дейности и спорт”
Телефон: 0889688831
Отдел “Култура, вероизповедания и евроинтеграция”
Телефон: 0885604151
Отдел ” Социални дейности и домашен социален патронаж”
Телефон:05731/2283

Празник на общината: 8 ноември
Площ: 982 кв. км
Население: 19 145 души
Надм. височина: 230 м
Пощ. код: 9500
Тел. код: 05731

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общински съвет град Генерал Тошево
[email protected]

Електронен адрес за сигнали, жалби, въпроси, мнения и препоръки към общинската администрация:
[email protected]

Началник ЦУИ:
[email protected]

Отдел ИДЕЧ:
[email protected]

Сектор Култура:
[email protected]

Сектор „Местни данъци и такси”
[email protected]

Дирекция”Финанси,бюджет, МТД, ВВК и ДСП”
[email protected]

Отдел „Общинска собственост”
[email protected]

Адрес: град Генерал Tошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Телефон: +359 5731 2020
E-mail: [email protected]
URL: http://www.toshevo.de.vu/

30.11.2005, Общини