Община Раковски

Кмет: Павел Гуджеров
Телефон: 03151/22 60
Факс: 03151/23 61

Зам.-кмет: Божидар Стрехин
Телефон: 03151 2366
Зам.-кмет: Йовко Романов
Телефон: 03151 2366

Телефон: 03151 2065
Централа
Телефон: 03151 2010
Отдел ГРАО
Телефон: 03151 2369
Гл. юрисконсулт
Телефон: 03151 4930
Отдел Стопански
Телефон: 03151 2580
Секретар на Община
Телефон: 03151 2260
Кмет на община, технически сътрудник
Телефон: 03151 2361
Факс – технически сътрудник
Телефон: 03151 5058
(ОТП+факс) Заместник кмет на община
Телефон: 03151 2301
Финансов контрольор
Телефон: 03151 2442
Отдел Счетоводство
Телефон: 03151 3050

Празник на общината: 3 февруари
Площ: 264 кв. км
Население: 28 162 души
Надм. височина: 180 м
Пощ. код: 4150
Тел. код: 03151

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Бюджет, финанси и счетоводство"

 • Отдел "Бюджет и финансово-счетоводна дейност"
 • Отдел "Финансово обслужване и материално осигуряване"
 • Отдел "Местни данъци и такси" - Телефон: 03151 2521

Дирекция "Правно, администратовно, информационно обслужване и общинска собственост"

 • Отдел"Правно, администратовно, информационно обслужване"
 • Отдел "Транспортно осигуряване и обслужващи дейности"
 • Отдел "Стопански"
 • Отдел "Общинска собственост"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 • Отдел "Образование, детско-ученическо здравеопазване"
 • Отдел "Териториално и селищно устройство и регионално развитие"
 • Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"
 • Отдел "Евроинтеграция, социални и културни дейности и спорт"

Адрес: гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. "Москва" № 22
Телефон: +359 3151 2260
E-mail:[email protected]
URL: http://rakovski.bg/page.php?26

Населени места в Община Раковски:

Телефон: 03159 2050
[email protected]
Кмет на Кметство Белозем

Телефон: 03153 2221
[email protected]
Кмет на Кметство Стряма

Телефон: 03155 2321
[email protected]
Кмет на Кметство момино село

Телефон: 03156 2221
[email protected]
Кмет на Кметство Шишманци

Телефон: 03157 2221
[email protected]
Кмет на кметство Болярино

[email protected]
Кмет на Кметство Чалъкови

30.11.2005, Общини