Община Разград

Кмет
Денчо Стоянов Бояджиев
[email protected]
Телефон: 660/091
Телефон: 618/100

Заместник-кмет
Галина Милкова Георгиева - Маринова
Телефон: 618/360

Заместник-кмет
Ердинч Ахмедов Хасанов
Телефон: 618/350

Секретар
Нели Стоянова Добрева
Телефон: 618/146

Главен архитект
арх.Петър Димитров Сергев
[email protected]
Телефон: 618/142

Празник на общината: 28 януари
Площ: 598 кв.км
Население: 58 584 души

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Правно нормативно обслужване"

Директор дирекция

Савина Миткова Ангелова
[email protected]
Телефон: 618/121

Главен юрисконсулт

Кремена Красимирова Приставова
[email protected]
Телефон: 618/138

  • Звено "Обществени поръчки"

Дирекция "Финансови дейности"

Директор

Минка Иванова Ганева
Телефон: 618/250

Ст. счетоводител
Полина Тодорова Иванова
Телефон: 618/144

  • Сектор "Бюджет"
  • Сектор "Труд, работна заплата и човешки ресурси"

Дирекция "Култура и туризъм"

  • Отдел "Култура и туризъм"
  • Звено "Спорт"


Дирекция "Образование, социална политика и здравеопазване"

  • Сектор "Социални дейности"
  • Отдел "Образование"


Дирекция "Стопански дейности и околна среда"

  • Сектор "Търговия и транспорт"
  • Звено "Земеделие"
  • Звено "Околна среда"


Звено "Обслужване на Общински съвет"

Специализирано звено "ГРАОН"

Специализирано звено "АСД, деловодство и архив"

Дирекция "Финансови дейности и МДТ"

Контакти
ОБЩИНА РАЗГРАД
БУЛ."БЕЛИ ЛОМ" №37А
7200 РАЗГРАД
ТЕЛ: (084) 660 091, 660 092
ФАКС: (084) 660 090

E-mail: [email protected]
URL: http://razgrad.bg/

НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

с. Балкански
Кмет
Тошко Николов Илиев
Телефон: 084719224

Ст. специалист
Диянка Цонева Димитрова
Телефон: 084719224

с. Благоево
Кмет
Момчил Йосифов Мизурски
Телефон: 084713225

Ст. специалист
Божидарка Ганчева Радоева
Телефон: 084713225

с. Гецово
Кмет
Пламен Петров Пантилеев
Телефон: 084662730

Ст. специалист
Мария Тодорова Иванова
Телефон: 084662730

с. Дряновец
Кмет
Христинка Иванива Колева
Телефон: 084718220

Ст. специалист
Радка Йовчева Митева
Телефон: 084718220

с. Дянково
Кмет
Хюсеин Гафур Хаккъ
Телефон: 084723460

Ст. специалист
Станчо Иванов Русев
Телефон: 084723422

Ст. специалист
Зелиха Али Ибрахим
Телефон: 084723422

с. Киченица
Кмет
Дамян Илиев Йосифов
Телефон: 084725330

Ст. специалист
Шенай Хюсеинова Рюстемова
Телефон: 084725330

с. Липник
Кмет
Неждет Хасанов Мехмедов
Телефон: 084721221

Ст. специалист
Лейля Исуфова Салиева
Телефон: 084721221

с. Мортагоново
Кмет
Ферди Динчер Мехед
Телефон: 084711201

Ст. специалист
Нурай Илми Ахмедова
Телефон: 084711260

с. Недоклан
Кмет
Хафизе Изетова Хасанова
Телефон: 084269213

Ст. специалист
Хафизе Реджеб Хасан
Телефон: 084269213

с. Осенец
Кмет
Димитър Минков Димитров
Телефон: 084898929

Ст. специалист
Петя Матеева Иванова

с.Островче
Кметски наместник
Денка Колева Стефанова
Телефон: 084764284

с. Побит камък
Кмет
Росица Ненова Якимова
Телефон: 084717201

с. Пороище
Кмет
Живка Валентинова Петрова
Телефон: 084620991

Ст. специалист
Снежана Добрева Атанасова
Телефон: 084620991

с. Просторно
Кмет
Румяна Антонова Балтова
[email protected]
Телефон:084266266

Ст. специалист
Нели Христова Хараламбиева
[email protected]
Телефон: 084266266

с. Радинград
Кмет
Хава Исмаил Хюсеин
Телефон: 084726310

с. Раковски
Кмет
Сюлейман Махмудов Салиев
Телефон: 084728360

Ст. специалист
Рефика Басриева Хюсеинова
Телефон: 084728360

с. Стражец
Кмет
Нуридин Шинаси Мехмед
Телефон: 084662731

Ст. специалист
Севгюл Ахмед Мустафа
Телефон: 084662731

с. Топчии
Кмет
Мирена Енева Симова
Телефон: 084720261

Мл. експерт
Милена Дончева Стоянова
Телефон: 084720261

с. Ушинци
Кмет
Иван Тодоров Димитров
Телефон: 084726232

Ст. специалист
Вера Леонидова Димова
Телефон: 084726232

с. Черковна
Кметски наместник
Георги Станчев Георгиев
Телефон: 084722267

с. Ясеновец
Кмет
Гюлджан Ахмедов Ахмедов
Телефон: 084722310

Ст. специалист
Радостина Христова Великова
Телефон: 084722313

30.11.2005, Общини