Община Родопи

Кмет: Павел Михайлов Михайлов
Телефон: +359 32 604100
e-mail: [email protected]

Председател ОбС: Павел Гимишев
Телефон: +359 32 604-117

Зам.-председател ОбС:
Валентина Хаджиева
Телефон: +359 32 604-113

Зам.-председател ОбС:
Веселина Михайлова
Телефон: +359 32 604-113

Старши вътрешен одитор
: Петър Перчев
Телефон: +359 32 604-129

Главен експерт ОМП
: Мирослав Несторов
Телефон: +359 32 604-123

Секретар МКБППМН:
Магдалина Стоянова
Телефон: +359 32 604-145

Финансов контрольор:
Мария Вълкова
Телефон: +359 32 604-129

Информация:
Иван Иванов
Телефон: 604-147

Площ: 672 кв. км
Население: 33 953 души

ДИРЕКЦИИ

Дирекция "Обща администрация"
Директор “Обща администрация“
Николай Аджеларов
Телефон: 604-103

  • Отдел "Общинска собственост"
  • Отдел "Инвестиционна дейност"
  • Отдел "Счетоводно обслужване"
  • Отдел "Административно обслужване"
  • Отдел "Финанси"

Дирекция "Специализирана администрация"
Директор: арх. Атанас Недевски
Телефон: 03151/604-132

  • Отдел "Кадастър, регулации и извънселищни територии"
  • Отдел "Инвестиционни проекти и конструкции"

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1a
Телефон: 032 / 604 100
Факс: 032/625-776
E-mail:[email protected]
URL: http://rodopi-bg.org/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

с. Белащица
Кмет Цветанка Читакова
Телефон: 0882 998 610
Телефон: 0882 99 8610
с. Бойково
Кметски наместник
Иван Пачеджиев
Телефон: 0882 998 620
Телефон: 0882 998 620
с. Браниполе
Кмет Даниела Стоилова
Телефон: 0882 998 611
Телефон: 0882 99 86 11
с. Брестник
Кмет Елена Проданова
Телефон: 0885 502 305
Телефон: 0885 502 305
с. Брестовица
Кмет Любен Радев
Телефон: 0882 998 612
Телефон: 0882 998 612
с. Дедово
Кметски наместник
Стефан Папазов
Телефон: 0882 988 623
Телефон: 0882 998 623
с. Златитрап
Кмет Анелия Уланова
Телефон: 0882 998 613
Телефон: 0882 998 613
с. Извор
Кметски наместник
Тодорка Русева
Телефон: 0882 998 618
Телефон: 0882 998 618
с. Кадиево
Кмет Костадин Ангелов
Телефон: 0885 502 308
Телефон: 0885 502-308
с. Крумово
Кмет Румяна Самоковарева
Телефон: 0882 998 614
с. Лилково
Кметски наместник
Атанас Брощилов
Телефон: 0884 719 197
с. Марково
Кмет Пламен Кабаков
Телефон: 0888 963 762
с. Оризари
Кмет Йордан Тотев
Телефон: 0882 998 619
Телефон: 0882 99 86 19
с. Първенец
Кмет Георги Стаменов
Телефон: 0885 505 048
Телефон: 0885 50 50 48
с. Ситово
Кметски наместник
Димитър Насков
Телефон: 0878 324 114
с. Скобелево
Кметски наместник
Стефан Казаков
Телефон: 0882 998 617
Телефон: 0882 99 86 17
с. Устина
Кмет Нели Бундева
Телефон: 0884 000 806
Телефон: 0884 000-806
с. Храбрино
Кмет Ангел Чобанов
Телефон: 0884 000 811
Телефон: 0884 000-811
с. Цалапица
Кмет Стойко Дичев
Телефон: 0884 000 816
Телефон: 0884 000-816
с. Ягодово
Кмет Димитър Дишев
Телефон: 0882 998 616
Телефон: 0884 349 904

30.11.2005, Общини