Община Рудозем

Румен Венциславов Пехливанов
Кмет на община Рудозем
Телефон: 0306 9 91 99

Недко Фиданов Кулевски
Заместник-кмет на Община Рудозем
Телефон: 0899 911 202
Евелин Веселинов Бозов
Заместник-кмет на Община Рудозем
Телефон: 0893 33 98 00
Милен Тодоров Вълчев
ВРиД Секретар на Община Рудозем
Телефон: 0893 31 33 55

Празник на общината: Първата събота на октомври
Площ: 183 кв.км
Население: 10 809 души
Надм. височина: 826 м
Пощ. код: 4960
Тел. код: 0306

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финансово-стопански дейности"

Дирекция " Административно-правно и информационно обслужване"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Устройство на територията, образование, здравеопазване и социални дейности"

Контакти
Адрес:
гр. Рудозем 4960
бул. "България" 15
тел. 0306/9 91 99
факс: 0306/9 91 41; 0306/9 91 71
E-mail: [email protected]
URL: http://www.rudozem.bg/bg

Населени места в община Рудозем:

Асен Атанасов Пехливанов
Кмет на с. Чепинци
Телефон: 0893 35 67 53

Добромир Венелинов Шевелиев
Кмет на с. Елховец
Телефон: 0893 31 33 54

Карамфил Василев Сираков

Кмет на Войкова лъка-Бърчево
Телефон: 0893 35 67 54

Андрей Руменов Кехайов
Кмет на с. Рибница
Телефон: 0899 91 12 03

Нюридин Хайриев Молабрахимов
Кмет на с. Сопотот
Телефон: 0894 62 70 51

Динко Илков Русков
Кмет на с.Пловдивци и с.Коритата
Телефон: 0894 62 70 50

Милка Ясенова Младенова
Кметски наместник на с.Мочуре
Телефон: 0896 66 52 06

Севдалин Младенов Салачков
Кметски наместник на с.Витина и с.Поляна
Телефон: 0899 91 12 07

Юлиян Весков Андреев
Кметски наместник на с.Борие
Телефон: 0899 91 12 16

Невдет Манафов
Кметски наместник на с.Бяла река
Телефон: 0893 35 67 50

Николай Бисеров Руменов
Кметски наместник на с.Оглед и с.Грамаде
Телефон: 0899 91 12 14

Илиан Славков Емилов
Кметски наместни на с.Равнината
Телефон: 0896 66 52 08

30.11.2005, Общини