Община Руен

Кмет
Исмаил Юсмен Осман

Телефон: 05944/6233

Заместник кметове
Мийрем Хасан Дервиш
Телефон:05944/6327
Ферхан Юмер Смаил
Телефон: 05944/6233

Секретар
Снежана Панайотова
Телефон: 05944/6449

Директор ФСДБУС
Мийрем Сали
Телефон: 05944/6250

Директор АИОГСГР
Кадрие Хаджифета
Телефон: 05944/6233

Гл.счетоводител
Мустафа Халис
Телефон: 05944/6389

Н-к сектор ВО
Елена Георгиева
Телефон: 05944/6300

Директор МПДТ
Нурсел Халил
Телефон: 05944/6233

Гл. Архитект
Тайдън Гюджен
Телефон: 05944/6233

Председател ОБС
Ешереф Ешереф
Телефон: 05944/6486

Адрес: 8540 Руен, ул. "Първи май" 18
Телефон: + 359 5944 233; факс + 359 5944 476
E-mail: [email protected]
URL: http://bulgaria.domino.bg/rouen/
http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen.php

 

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА НА КМЕТОВЕТЕ ОТ ОБЩИНА РУЕН

БИЛКА
Телефон: 059463020
ВИШНА
Телефон: 059492287
ВРЕСОВО
Телефон: 059432263
ДОБРА ПОЛЯНА
Телефон: 059482202
ДОБРОМИР
Телефон: 059452380
ДРОПЛА
Телефон: 059400437
ДЪСКОТНА
Телефон: 059400233
ЗАИМЧЕВО
Телефон: 059404331
ЗАЙЧАР
Телефон: 059405365
КАРАВЕЛЬОВО
Телефон: 059462061
ЛИСТЕЦ
Телефон: 059422064
ЛЮЛЯКОВО
Телефон: 059422030
МРЕЖИЧКО
Телефон: 059486260
ПЛАНИНИЦА
Телефон: 059492325
ПОДГОРЕЦ
Телефон: 059407463
ПРЕОБРАЖЕНЦИ
Телефон: 059446472
ПРИПЕК
Телефон: 059407362
ПРОСЕНИК
Телефон: 059472324
РАЗБОЙНА
Телефон:059406210
РЕЧИЦА
Телефон: 059403233
РОЖДЕН
Телефон: 059407516
РУДИНА
Телефон: 059407519
РУПЧА
Телефон: 059422117
РЪЖИЦА
Телефон: 059408272
СИНИ РИД
Телефон: 059407328
СКАЛАК
Телефон: 059412220
СНЕЖА
Телефон: 059404232
СНЯГОВО
Телефон: 059483224
СОКОЛЕЦ
Телефон: 059462019
СРЕДНА МАХАЛА
Телефон: 059482401
СТРУЯ
Телефон: 059464020
ТОПЧИЙСКО
Телефон: 059485212
ТРЪНАК
Телефон: 059462080
ЧЕРЕША
Телефон: 059409210
ШИВАРОВО
Телефон: 059432385
ЯБЪЛЧЕВО
Телефон: 05944357
ЯСЕНОВО
Телефон: 059404233
КАМЕНЯК
Телефон: 059484210

30.11.2005, Общини