Община Ружинци

Кмет: Александър Иванов Александров
тел. 09324/ 22 83
моб. тел: 0878 664 666

ЗАМ. КМЕТ
Вергил Първанов Янкулов
тел. 09324/ 22 83
моб. тел. 0884/ 704 943

Секретар:
Пламен Иванов Гацев
Телефон: 0884 704 933

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РУЖИНЦИ
тел. 09324/ 22 83, факс 09324/ 26 04,

Празник на общината: 20 октомври
Площ: 233 кв. км
Население: 5892 души
Надм. височина: 181 м
Пощ. код: 3930
Тел. код: 09324

Адрес: 3930 с. Ружинци, обл.Видин ул. „Георги Димитров” № 31,
тел. 09324/ 22 83, факс 09324/ 26 04,

E-mail: [email protected]
URL: http://obshtina-ruzhintsi.com/

КМЕТСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

КМЕТСТВО ДРЕНОВЕЦ
Борислав Антов Лозанов - кмет
тел. 09323/ 26 77, моб. тел. 0884/ 704 948

КМЕТСТВО БЕЛО ПОЛЕ
Васко Иванов Иванов - кмет
тел. 09325/ 26 77, моб. тел. 0884/ 704 935

КМЕТСТВО ТОПОЛОВЕЦ
Сашко Илиев Здравков – кметски наместник
тел. 09323/ 26 59, моб. тел. 0884/ 704 949

КМЕТСТВО ДИНКОВО
Юлия Георгиева Иванова - кметски наместник
тел. 09323/ 23 09, моб. тел. 0884/ 704 947

КМЕТСТВО ДРАЖИНЦИ
Петър Кирилов Петков - кметски наместник
тел. 09324/ 23 36, моб. тел. 0884/ 036 986

КМЕТСТВО ПЛЕШИВЕЦ
Венелин Ангелов Богоев - кметски наместник
тел. 09324/ 20 24, моб. тел. 0879/ 169 599

КМЕТСТВО ГЮРГИЧ
Иван Петров Петков - кметски наместник
тел. 09324/ 21 39, моб. тел. 0879/ 169 597
КМЕТСТВО ЧЕРНО ПОЛЕ
Тодор Борисов Тодоров - кметски наместник
тел. 09324/ 21 34, моб. тел. 0879/ 169 598

30.11.2005, Общини