Община Садово

Кмет: Димитър Здравков
Телефон: 03118/22 50; Факс: 25 00
e-mail: [email protected]

Зам. кмет:
Петър Георгиев
Телефон: 03118/25 50
e-mail: [email protected]
Секретар на Общината: Янко Атанасов
Телефон: 03118/26 01
e-mail: [email protected]

Празник на общината: 24 май
Площ: 193 кв. км
Население: 16 610 души
Пощ. код: 4122
Тел. код: 03118

Адрес: гр. Садово, обл. Пловдив, ул. "Иван Вазов" №2
Телефон: +359 3118/ 2250; 2601
факс: +359 3118/ 2500
Е-mail: [email protected]
URL: http://www.sadovo.bg/

КМЕТСТВА

Кмет на с. Ахматово: Йордан Йорданов
тел. кметство: 03110/21-42
тел. на кмета: 03323/23-70
Кмет на с. Богданица:Александър Александров
тел. кметство: 031108/325
тел. на кмета: 031108/221
Кмет на с. Болярци: Костадин Алексов
тел. кметство: 03323/23-23
тел. на кмета: 03323/22-21
Кмет на с. Караджово:Борислав Благоев
тел. кметство: 03102/22-65
тел. на кмета: 03102/22-21
Кмет на с. Катуница:Красимир Юруков
тел. кметство: 03117/22-47
тел. на кмета: 03117/22-50
Кмет на с. Кочево:Павел Павлов
тел. кметство: 03118/21-53
тел. на кмета: 03118/22-83
Кмет на с. Милево:Борис Пешев
тел. кметство: 03103/22-29
тел. на кмета: 03103/22-21
Кмет на с. Моминско:Христо Марков
тел. кметство: 03102/25-85
Кмет на с. Поповица:Веска Мирчева
тел. кметство: 03110/22-94
тел. на кмета: 03110/21-50
Кмет на с. Селци:Стефан Стефанов
тел. кметство: 03110/23-56
тел. на кмета: 03110/21-59
Кмет на с. Чешнегирово:Христо Атанасов
тел. кметство: 03118/24-13
тел. на кмета: 03118/26-11

30.11.2005, Общини