Община Съединение

Кмет Атанас Генов Балкански
Телефон: 0889 44 22 33; 239 20
E-mail [email protected]

Зам.-кмет
: Ангел Борисов Къцов
Телефон: 0318 / 23923
е-mail:[email protected]

Секретар на община
: Апостол Шопов
телефон- 0318 / 235 17; 239 21; 239 22; 220 50

Главен счетоводител
: Златка Илиева Николова
Телефон: 0318/23939
е-mail о[email protected]

Главен архитект
: Георги Шилев
Телефон: 0318/239 52, 0898430971
е-mail:[email protected]

етаж 1 Фронт офис – деловодство
Румяна Марина
Телефон: 239 26
етаж 1 Фронт офис – деловодство
Янка Тютюнджийска
Телефон: 239 27
Финансов контрольор
Стойка Паликрушева
Телефон: 239 47
АДВОКАТИ
Иван Колев, Стефка Стоева
Телефон: 239 38

Празник на общината: 5 септември
Площ: 298 кв.км
Население: 12 004 души
Пощ. код: 4190
Тел. код: 0318

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване и финансово управление на собствеността"

  • Отдел "Административно-правно, информационно обслужване ОМИ, ГЗ и канцелария"
  • Сектор "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Устройствено планиране, архитектура, благоустройство, гражданско състояние и държавни дейности"
Директор: инж. Камен Стойчев
Телефон: 0318 / 239 52

  • Отдел "Устройство, планиране и архитектура"
  • Отдел "Държавни дейности"

Дирекция "Общинска собственост, стопански дейности"

  • Отдел "Общинска собственост и икономически дейности"

Данъци и такси
ЗА СПРАВКИ – 0318 / 23960

Общинска администрация
гр. Съединение 4190
бул. “6-ти септември” 13
E-mail: [email protected]
URL: http://www.saedinenie.org/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Кмет на с. Царимир:
Кмет: Станьо Атанасов Синекчийски
КОНТАКТИ:
тел.: 0318 / 42 221
мобилен тел.: 0882 / 91 89 29
Кмет на с. Голям чардак:
Кмет: Величко Ангелов Кансъзов
КОНТАКТИ:
тел.: 0318 / 52 221
мобилен тел.: 0882 / 91 89 32
Кмет на с. Малък чардак:
Кмет:Дафина Петрова Христова
КОНТАКТИ:
тел.: 0318 / 53 221
мобилен тел.: 0882 / 91 89 33
Кмет на с. Неделево:
Кмет: Стоян Тодоров Казаков
КОНТАКТИ
тел.: 0318 / 32 421
мобилен тел.: 0882 / 91 89 31
Кмет на с. Найден Герово:
Кмет: Атанас Стоянов Арабаджийски
КОНТАКТИ:
тел.: 0318 / 72 221
мобилен тел.: 0882 / 91 89 36
Кмет на с. Церетелево:
Кметски наместник: Върбина Иванова Тотева
КОНТАКТИ:
тел.: 0318 / 32 221
мобилен тел.: 0882 / 91 89 30
Кмет на с. Любен:
Кметски наместник: Иван Баненски
КОНТАКТИ:
тел.: 0318 / 55 221
мобилен тел.: 0882 / 91 89 34
Кмет на с. Правище:
Кмет: Тодор Георгиев Кунтов
КОНТАКТИ:
тел.: 0318 / 54 221
мобилен тел.: 0882 / 91 89 35
Кмет на с. Драгомир:
Кмет: Даниела Димитрова Русева
КОНТАКТИ:
тел.: 0318 / 73 221
мобилен тел.: 0882 / 91 89 37

30.11.2005, Общини