Община Сандански

Кмет
Атанас Славчев Стоянов
Телефон: 0746/ 89099
Email: [email protected]

Заместник-кмет по стопанските дейности:
Людмила Зойкова
Тел: 0746/ 89088

Заместник-кмет по строителството и сигурността:
Благой Дончев
Телефон: 0746/ 89080

Заместник-кмет по хуманитарните дейности:
Павлина Караджова
Телефон: 0746/ 89065
Email: [email protected]

Секретар
Георги Атанасов Жежев
Тел: 0746/ 89069
Email: [email protected]

ДИРЕКЦИИ

Дирекция Икономика и европейски политики

Отдел Регистрация, категоризация, търговия и контрол:
Началник отдел Людмил Бакалов
Телефон: 0746/89-008
e-mail: [email protected]

Отдел Стопанска политика и транспорт:
Началник отдел Евелина Велинова
Телефон: 0746/89-008
e-mail: [email protected]

Отдел Образование, проекти, програми и партьорства

Отдел Общинска собственост
Началник отдел Ивайло Пензов
Телефон: 0746/ 89079

Дирекция Финанси, бюджет, счетоводство и местни данъци
Вергиния Йорданова
Телефон: 0746/89-059, 0746/ 89-098

Дирекция Устройство на територията и инвестиционната политика
Архитект Васка Стоянова Терзиева
Телефон: 0746/89-062
Email: [email protected]

Празник на общината: 19 май
Площ: 998 кв. км
Население: 42 853 души
Надм. височина: 296 м
Пощ. код: 2800
Тел. код: 0746

Адрес: град Сандански, бул. “Свобода” № 14
Телефон: + 359 746 22 422
E-mail: [email protected]
URL: http://www.sandanskibg.com/

Кметове и кметства:

Плоски

Кирил Райчев Катарджиев
0882050178

Вълково
Антон Славчев Ханджийски
0882011064

Струма
Величка Иванова Каталска
0882011019

Лебница
Ваня Христова Бисеринска
0882011068

Левуново
Методи Георгиев Фетвов
0882050184

Поленица
Гаврил Иванов Цветанов
0882011015

Джигурово
Александър Велинов Мицев
0882011069

Лешница
Светослав Александров Джоров
0882011070

Дамяница
Атанас Александров Ангелов
0888423812

Ново Делчево
Валентин Димитров Апостолов
0882011115

Склаве
Павел Димитров Пъхнев
0882011113

Катунци
Красимир Кирилов Кисов
0879847449

Петрово
Иван Насков Атанасов
0882011116

30.11.2005, Общини