Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Видин

Адрес: гр. Видин, ул. „Шести септември” № 12;
Код: 3700
Телефони: 

  • За консултации по данъчно законодателство: 094/ 690 421;
  • За консултации по осигурително законодателство: 094/ 690 401;
  • Справки за здравен статус: 094/ 690 478;
  • За връзка с отдел "ОПЗ": 094/ 690 415.

e-mail: [email protected]
URL: http://www.nap.bg/

19.11.2009, Данъчни служби