Клиентите на агенциите за имоти да ползват данъчни облекчения, предлагат брокери

Предлага се да се даде право на лицата, ползвали посреднически услуги, да приспадат от облагаемия си доход разходите за комисиони

Данъчни облекчения за клиентите на агенциите за недвижими имоти предлага сдружението „Брокери на имоти“.

Предложенията на организацията за законодателни промени, които касаят данъчното облагане в бранша, са били обсъдени с представители на Националната агенция за приходите (НАП).

Сдружението е поело ангажимент да идентифицира неправилните практики в бранша, да информира членовете си за дейности на приходната администрация, както и да участва в нейни бъдещи информационни кампании.

Според организацията въвеждането на данъчни облекчения за клиентите на агенциите ще извади „на светло“ оборотите. Предлага се да се даде право на лицата, ползвали посреднически услуги, да приспадат от облагаемия си доход разходите за комисиони.

Същевременно брокерите предлагат комисионите да станат необлагаеми доставки по Закона за ДДС.

В момента продажбата на жилище, което не е ново, както и отдаването под наем на жилище на физическо лице са освободени от ДДС, но не и посредничеството по такива сделки. Липсва регламентация и за посредничеството на агенциите за имоти при отпускането на банков кредит.

В резултат на това част от банките смятат доставката за освободена, а други - за облагаема.

Отделно от сдружението предлагат местният данък при прехвърляне на недвижим имот да се начислява върху данъчната оценка.

Така според посредниците продавачът ще легализира доходите си, купувачът ще може да претендира за реалната сума, която е платил, при евентуално разваляне на сделката, а службите по вписванията ще разполагат с реални цени, което ще позволи да се поддържат и адекватни статистики.

Източник: http://www.investor.bg

21.02.2014, Недвижими имоти