Отпада таксата за предсрочно изплащане на кредит

Таксата за предсрочно погасяване на ипотечен кредит да отпадне, прие на първо четене парламентът.
Депутатите гласуваха промени в Закона за потребителския кредит, внесени от депутати от БСП и ДПС.
Предвижда се да няма обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на ипотечен кредит, когато той е погасен след изтичане на една година от усвояването му.
Във всички останали случаи таксата може да бъде не повече от 1% върху сумата на предсрочно погасения кредит.
Със законопроекта се забранява на банките да събират някои видове такси и комисиони, за които се приема, че са част от дейността на банката по предоставяне на кредита, а именно - такси и комисиони за действия, свързани с одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление.
Освен това кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисиона за едно и също действие. Предвижда се промяна и на определението за "референтен лихвен процент", като част от определението за "променлив лихвен процент по кредита".
Действащото към настоящия момент определение дава възможност банката да променя по всяко време методологията, по която се определя референтният лихвен процент.
Сега се предвижда той да бъде пазарно определян индекс ЛИБОР, ЕУРИБОР, СОФИБОР или комбинация от тях и/или индикатори, публикувани от БНБ и Националния статистически институт. С промените се разширява обхватът на закона и по отношение на кредити под 400 лева.

Източник: http://www.vesti.bg/pari/stoki-i-ceni/otpada-taksata-za-predsrochno-izplashtane-na-kredit-6006931
Снимка: Интернет

12.03.2014, Кредитиране