По-малко новодомци в края на миналата година отчете статистиката

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2013 г. е 576, съобщиха от НСИ.
Спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. сградите са със 103 по-малко или с 15.2%, а регистрираното намаление на новопостроените жилища в тях е с 18.9%.
От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2013 г. със стоманобетонна конструкция са 71%, с тухлена - 26%, с друга - 2.6%, и с панелна - 0.4%. В сравнение със същото тримесечие на 2012 г. се наблюдава намаление на относителния дял на всички видове сгради.
Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (67.3%), следвани от жилищните кооперации (15.3%), като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 г. броят им намалява съответно с 67 и 38, докато новопостроените вили се увеличават с 9 (табл. 2 от приложението).
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 111 сгради с 551 жилища в тях, Бургас - 94 сгради със 728 жилища, и Пловдив - 77 сгради с 264 жилища.
По-голямата част от новопостроените жилища са с две стаи (39.5%), следвани от тези с три стаи (31.7%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. е отчетено намаление на всички видове жилища. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища.

Източник: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1216386
Снимка: Интернет

12.02.2014, Недвижими имоти