Предпочитаните банки за кредити у нас

Райфайзенбанк, Ти Би Ай Банк, SG Експресбанк, Първа инвестиционна банка и закупената от нея МКБ Юнионбанк са банките, отчели най-голямо нарастване на кредитния си портфейл за домакинствата през 2013 г.

Данните на централната ни банка показват, че жилищни кредити се теглят най-вече от Райфайзенбанк, SG Експресбанк, Пощенска банка и МКБ Юнионбанк, като четирите трезора са единствените с ръст в този вид кредити от повече от 10 млн. лв.

Общо седем пък са институциите, където портфейлът от потребителски кредити за домакинствата е нараснал с повече от 10 млн. лв. Това са Райфайзенбанк, Ти Би Ай Банк, Първа инвестиционна банка, SG Експресбанк, Алианц Банк България, МКБ Юнионбанк и СИБАНК.

В края на 2013 г. кредитите, отпуснати на домакинствата от банките у нас, възлизат на 18.5 млрд. лв., като за последните 12 месеца повишението е от 88 млн. лв.

За изминалата година общите платени и/или дължими на банките лихви по кредитите достигат 1.67 млрд. лв. спрямо 1.75 млрд. лв. за година по-рано.

Спадът се дължи главно на понижаващите се лихви по кредитите у нас.

Данните на Българска народна банка преди около 10 дни посочиха, че лошите и преструктурирани заеми са на ниво от 19.69%. Проблемните потребителски експозиции са 16.67 на сто, а жилищните – 21.62 на сто.

Източник и снимка: http://profit.bg

07.02.2014, Кредитиране