Строителното министерство ще пише закон за жилищата

Ведомството ще обнови и жилищната стратегия, която е от 2004 г. и така и не беше реализирана

Министерството на инвестиционното проектиране ще обнови действащата стратегия за жилищната политика в страната и ще пише Закон за жилищата. Това съобщи арх. Елза Лекова, главен експерт в дирекцията "Жилищна политика и среда на обитаване" във ведомството на пресконференция по повод учредяването на Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен Дом“.

По думите на Лекова, цитирана от БТА, стратегията е остаряла, до голяма степен към днешна дата е нереализирана и по тази причина се налага обновяването й.

Експертът обаче не се ангажира със срокове за подготовката на промените в документа, както и на новото законодателство в жилищния сектор.

Националната жилищна стратегия, която действа в момента, беше приета през 2004 г. В нея обаче са заложени на практика неизпълними цели заради липсата на финансиране – например обновяването на над 684 хил. жилища в периода 2006 – 2020 г., което би струвало повече от 4,1 млрд. лева.

Коалицията за подобряване на жилищните условия в България е учредена от 18 организации, след които е и Камарата на архитектите. Инициативата се осъществява като част от новия проект на Habitat България "Достоен дом”, финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2009-2014 година.

Проектът е на стойност 12 хил. евро и е за една година, каза Минчо Бенов, директор на българското представителство на организацията Habitat for Humanity.

Коалицията ще организира широка дискусия с отговорните институции и заинтересованите страни за подобряване на жилищните условия в България. Сред основните задачи на новата организация е промяна на политиката на национално и на местно ниво по отношение на жилищните условия. В рамките на новата организация са обособени 2 временни работни групи, които ще работят за подобряване на жилищната политика на национално ниво и за застъпничество на местно ниво по въпроси на жилищната политика.

Бенов открои един “български феномен” - бедни собственици, които нямат финансовата възможност да поддържат по необходимия начин жилищата си. Освен това делът на обществения сектор в общия жилищен фонд е символичен – около 3 на сто. Същевременно нараства делът на пустеещия жилищен фонд, който достига до 30 процента.
Според Минчо Бенов общата законова рамка е лишила местните власти от възможността да правят жилищна политика.

Коалицията ще работи и по проблемите, свързани с жилищните въпроси на уязвимите общности, включително семейства на хора с увреждания и възрастни хора, които не могат да се грижат достатъчно добре за домовете си.

В България много хора продължават да живеят в условия, неприемливи за стандартите в ЕС. Особено тежка е ситуацията в селските райони - 81% от територията на България, обитавана от 42% от българите, посочват от Habitat.

Според данни на Световната банка 66% от домакинствата, които живеят в бедност, са от селските райони. Масовата бедност води и до обитаване на непригодни за живеене жилища със сериозни проблеми по отношение на хигиената и конструкцията.

Повече от 18% от населението (3 пъти повече от средното за ЕС) има сериозни проблеми с основното си жилище, над 15 на сто от българите нямат баня, а над 26 на сто - вътрешна тоалетна.

Източник: http://www.investor.bg/

27.01.2014, Недвижими имоти