Европейските банки трябва да постигнат 5,5% капиталова адекватност при стрес тестовете

Все още се уточняват сценариите на стрес тестовете, някои държави искат да оценяват банките по специфични критерии

Европейските банки трябва да постигнат капиталова адекватност от 5,5%, за да преминат предстоящите стрес тестове, съобщава Европейският банков орган (ЕБО), цитиран от Ройтерс.

Тестът ще покрива период от 3 години (2014-2016 г.) и ще се провежда по единна методология, уточнява регулаторът. ЕБО обаче не дава детайли за сценариите на стрес тестовете, тъй като те са предмет на допълнителни дискусии между регулатора и националните власти.

Някои от страните обаче вероятно ще поискат оценка по допълнителни критерии. В Германия например се очаква банките да бъдат проверявани за експозициите им към корабоплаването, а във Великобритания – към сектора на имотите, обясняват от регулатора.

Детайлите по сценариите ще бъдат публикувани през април-май.

Все още регулаторът не е решил и колко време да даде на банките, които не покриват капиталовите изисквания. Не е изяснено и как ще се оценява държавния дълг в портфейлите на банките, в категорията „на разположение за продажба“.

Пет години след началото на кризата и въпреки държавната подкрепа от над 1 трлн. евро, която получи банковият сектор в Европа, доверието в банките остава крехко. Сегашните стрес тестове имат за цел да изличат всички съмнения за стабилността на финансовия сектор.

Европейският регулатор ще оценява 124 банки в целия Европейски съюз, които притежават около 30 трлн. евро активи, или 80% от банковия сектор в съюза. От еврозоната са 104 от проверяваните банки. При предишните стрес тестове бяха проверени 91 банки.

Източник:  http://www.investor.bg/

03.02.2014, Икономика