Търговските площи у нас 3.4 пъти по-малко от средните в ЕС

Общият обем нетни отдаваеми площи в шопинг центровете в страната към края на 2013 е 716 160 кв. м. Спрямо 2012 г. той се е увеличил с 18.15%, а спрямо 2011 г. - с 33.57%. Очаква се през 2014 г., със стартирането на предвидените молове, общият обем нетни отдаваеми площи в шопинг центрове в страната да се увеличи с 19.14% до 853 260 кв.м., сочи доклад на Sollers. За 2013 г. беше предвидено реализирането на още три търговски проекта – Plaza West, South Ring Mall и Mega Mall, но откриването им беше отложено за 2014 г. И трите проекта се намират на територията на София. С тяхното завършване общата нетна отдаваема площ за София ще достигне 408 260 кв.м. През тази година е предвидено откриването на още един търговски център – „Панорама мол” в Плевен с нетна отдаваема площ 17 500 кв.м. Стойността на показателя „търговски площи в модерните шопинг центрове на 1000 души население” за страната се покачва до 97.24 кв. м на 1000 души. Със завършването на предвидените търговски проекти се очаква стойността на този показател да се повиши с 19.15% до 115.86 кв. м на 1000 души. Дори с прогнозните стойности обаче, за страната той остава нисък в сравнение със средния за Европа, където се падат по 330 кв. м търговски площи на 1000 души. През 2013 г. с най-висока стойност на показателя „търговски площи в модерните шопинг центрове на 1000 души население” се откроява град Бургас с 484.32 кв. м на 1000 души. След него с близки стойности на този показател се нареждат градовете Русе и Стара Загора, съответно с 356.18 кв. м на 1000 души и 329.06 кв. м на 1000 души. Варна заема четвъртото място с 289.66 кв.м. на 1000 души население, а след нея са София, Пловдив и Плевен, съответно с 228.49 кв. м, 215.88 кв. м и 74.80 кв. м на 1000 души. Свободните площи във вече утвърдените шопинг центрове в големите градове се задържат на ниски нива – между 6% и 8%. Изключение прави City Center Sofia, където този процент е по-висок заради препозициониране на проекта. Въпреки голямото количество свободни площи, с които стартираха новите търговски центрове в София и Бургас през 2013 г., те се усвояват сравнително бързо. Причината за това може да се търси в по-ниските наеми на помещения в търговските центрове, както и в отстъпките, отсрочките и компромисите, към които прибягнаха много от управленските компании през последните години.

Източник и снимка: http://profit.bg/

05.02.2014, България