Започна вторият кръг от обучения на ЦПО „МИРЕЛА” за 2014 г.

1 / 4

На 26.11.2014 г. в заседателната зала на централния офис на МИРЕЛА в гр. София се проведе първата лекция от есенния кръг обучения за служители на компанията, включващ лекции и тренинги за придобиване на най-високата III-та степен професионална квалификация по професията „Брокер” – специалност „Недвижими имоти”.

Старт на обученията даде управителят на МИРЕЛА ЕООД - г-н Мирослав Христов, като пожела успех на курсистите в предстоящите държавни квалификационни изпити.

Центърът ни за професионално обучение "МИРЕЛА" беше създаден през 2012 г. и още същата година получи лиценз от Министерство на образованието и науката за провеждане на обучения и издаване на удостоверения и свидетелства за професионална квалификация за упражняване на брокерска дейност.

За участие в програмата през есенния кръг тази година, освен курсистите допуснати до обученията за затвърждаване на придобити знания и умения в брокерската професия, бяха поканени и изявени агенти на недвижими имоти и служители на МИРЕЛА.

С помощта на видео връзка за участие в дискусиите се присъединиха и колегите от офисите ни в градовете Варна, Бургас, Велико Търново и Созопол.

През тази и следващата седмица агентите на недвижими имоти на МИРЕЛА ще имат възможност да придобият както теоретични знания, така и полезен практически опит.

Курсът започна с лекция на тема „Правни аспекти на брокерската дейност" с лектор адв. Илиян Петков - юрист с над 20 г. опит в облигационното и вещно право, както и с богат практически опит от реалния бизнес в България. Бяха засегнати основни въпроси, свързани със сключването на посреднически договори, организацията на сделките, механизмите за защита на интересите на брокера и агента, основни документи за доказване на собственост, а също така и процедури, свързани с удостоверяване на сделките. Агентите получиха ценни практически съвети и компетентно мнение по въпросите, които пряко засягат тяхната работа.

В петък (28.11.2014 г.) ще бъде изнесена лекция на тема "Икономически аспекти на брокерската дейност" с лектор г-жа Диана Бенева. Освен с основните изисквания на данъчното законодателство агентите на недвижими имоти ще бъдат запознати с важни практически въпроси, свързани с облагането на сделките, данъчните процедури, данъчните изисквания, организирането на разплащания, движението на приходни и разходни документи.

В периода от 1-ви до 5-ти декември обучението ще продължи с още интересни и важни теми, като колегите ще имат възможност да разговарят и обменят опит с изявени лидери от брокерския бизнес с недвижими имоти в страната.

Модулът от обучения ще завърши с тренинга „Как да убеждаваме и успешно да продаваме“, воден от един от топ специалистите по продажби в България – г-н Радослав Благоев.

Пожелаваме на агентите ни успешни сделки и много настроение!

Материалът е подготвен от: Надя Ненкова
Снимки: Георги Харалампиев
МИРЕЛА

27.11.2014, Новини от Мирела