Цените на жилищата са се понижили минимално през последното тримесечие

За цялата 2013 година е отчетен спад от 1,8% на цените на жилищата

С 0,1% са се понижили цените на жилищата в България* през последното тримесечие на годината спрямо предходните три месеца, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база за периода октомври-декември е отчетен спад на цените от 1,2 на сто.

За периода юли-септември отново имаше понижение от 0,1% спрямо предходното тримесечие, а на годишна база - от 1,8%.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. спрямо предходното е регистрирано намаление на цените в 20 от областните градове и в област София, като по-значително то е във Видин - с 3,4%, в Кюстендил - с 2,4%, и в Благоевград - с 1,8%.

В останалите 7 областни града е регистрирано увеличение на цените. В София – град един квадратен метър жилищна площ се продава за 1 456,83 лева , спрямо1 444,83 лева, което е ръст от 0,8%.

Средната пазарна цена на жилищата за страната през четвъртото тримесечие на 2013 г. е 864,52 лева за кв. м, сочат още данните на НСИ. Най-високи са средните цени в София – град, следвана от Варна - 1 374,5 лева/кв. м, и Бургас - 1 112,17 лв./кв. метър.

За цялата 2013 г. цените на жилищата са се понижили с 1,8 на сто спрямо 2012 г. Регистрирано е намаление в 24 от областните градове и в област София. По-значителни понижения са отчетени в Сливен (-7%), Враца (-6,8%) и Пазарджик (-6,1%).

Средната пазарна цена на жилищата за страната през 2013 г. е 865,68 лева за кв. м, като най-високи са цените в София – град (1 439,79 лева за кв. м) и Варна (1 390,33 лева).


*Индексът на пазарните цени на жилищата оценява общото относително изменение на цените на съществуващите жилища - апартаменти (изключват се новопостроените апартаменти, къщи, луксозни жилища). Обект на статистическото изследване са цените на реално продадените от домакинствата апартаменти в областните градове.

Източник: http://www.investor.bg

24.01.2014, Пазарът на имоти