Банки не могат да вдигат лихви, ако не е записано в договора

Ограничения за банките кога могат да променят лихвите по кредитите искат да въведат депутати от ДПС и БСП с промени в закона за потребителския кредит. Те са внесени в парламента и предстои да бъдат обсъдени.

Според тях едностранна промяна на общите разходи по кредита за потребителя се допуска, когато са налице едновременно 2 условия. Първото е в договора за кредит изрично да е предвидена възможност за увеличаване и за намаляване на общите разходи, които включват лихви и такси. А второто е всички обстоятелства за промяната да са описани в договора, да са обективно обосновани и да не зависят от волята на кредитора. Клаузи, които противоречат или заобикалят двете условия, ще се боявяват за нищожни.

Друга промяна в закона предвижда възможност кредиторът да събира такси и комисионни за допълнителни услуги. Те обаче не може да са за одобрение, усвояване и управление на потребителския кредит.

Записано е още, че променливият компонент от лихвата по кредит ще се формира на базата на пазарен индекс - "Юрибор", "Софибор", "Либор", комбинация от тях и/или индикатори, публикувани от БНБ и НСИ.

Предсрочното погасяване на ипотечни кредити ще е без такса след първата година от срока. Преди това таксата ще е до 1%.

Депутатите предлагат още да се забрани дребният шрифт в договорите за потребителски кредит.

Предвидено е в закона да бъдат включени и кредитите под 400 лв.

Плановете са новите разпоредби на закона да се прилагат само за нови договори, подписани след влизането му в сила.

Източник: http://www.24chasa.bg

31.01.2014, Кредитиране