Най-добрите агенти на МИРЕЛА в гр. Варна получиха държавни дипломи за трета степен професионална квалификация по професията „БРОКЕР”

1 / 9

В края на м. февруари тази година, в гр. Варна бяха връчени дипломите за професионална квалификация на агентите, успешно преминали програмата на обучение в ЦПО „МИРЕЛА” за придобиване на свидетелство за най-високата трета степен професионална квалификация по професията „БРОКЕР”.
Събитието беше официално отбелязано в конферентната зала на хотел „Черно море”.
Свидетелствата бяха връчени от г-жа Венета Янева - директор на ЦПО "МИРЕЛА".

Моментът съвпадна и с награждаването на агентите, постигнали най-високи професионални успехи през 2014-та година. Те получиха своите грамоти и стилни корпоративни подаръци лично от г-жа Камелия Костадинова - регионален директор в гр. Варна.

Г-жа Йорданка Орешкова беше отличена с награда и грамота за агент с най-добри резултати за гр. Варна през 4-то тримесечие на 2014 г.
Г-н Жулиян Мирчев е агентът с най-голям брой реализирани сделки в гр. Варна.

Офис „Мария Луиза” е с най-висок ръст на продажбите през 2014 г. спрямо предходната 2013 г. Освен това отличие колегите получиха и още една приятна награда – двудневна почивка в СПА хотел, като поводът е постигнатото второ място за „Екип с най-висок оборот от продажби през 2014-та година”.

Текст и снимки: МИРЕЛА

20.03.2015, България