Ще има ли куража Фед да свие още стимулите?

Ключови за бъдещето на пазарите ще бъдат и данните за инфлацията в еврозоната през януари

Инвеститорските погледи през новата седмица ще бъдат насочени към първото за новата година заседание на Федералния резерв на САЩ. Очакванията са централната банка да продължи курса си на свиване на покупките на облигации, намалявайки стимулите с нови 10 млрд. до 65 млрд. долара.

Интерес ще предизвикат и докладите за икономическите растежи в САЩ и Обединеното кралство през последното тримесечие на 2013 г., както и данните за инфлацията в еврозоната.

В понеделник Централната банка на Япония ще публикува протокола от последното си заседание с фокус монетарна политика. Документът може да даде ценни прозрения за икономическите перспективи от гледна точка на институцията.

Японските власти също така ще представят данните за търговския баланс – разликата между стойността на вноса и износа.

В еврозоната Германия ще представи доклада на института Ifo, разглеждащ бизнес климата в първата по сила икономика на континента.

В САЩ се очакват данните за продажбите на нови жилища – водещ индикатор на търсенето в сектора на жилищното строителство.

Във вторник Австралия ще публикува данните за бизнес доверието – водещ индикатор за икономическото здраве.

Великобритания ще представи предварителните данни за икономическия растеж през четвъртото тримесечие на 2013 г.

Италия ще проведе търг на 10-годишни държавни облигации.

В САЩ се очакват данните за поръчките на дълготрайни стоки – водещ индикатор за производството, както и доклада за потребителското доверие.

В сряда Федералният резерв ще обявим решението си за основния лихвен процент, както и бъдещето на програмата за изкупуване на активи.

Новозеландската централна банка ще оповести основния лихвен процент и ще публикува своя отчет за икономическите условия и фактори, повлияли върху решението.

В четвъртък Япония ще публикува официалните данни за продажбите на дребно – правителствената мярка на потребителските разходи, която съставлява по-голямата част от общата икономическа активност.

Австралийските власти ще публикуват данните за цените на вноса, докато в Китай се очаква ревизирания доклад на HSBC за производствения сектор.

Германия ще представи предварителните данни за инфлацията на потребителските цени, която съставлява по-голямата част от общата инфлация, както и доклада за промяната в броя на безработните.

Испания ще публикува предварителните данни за икономическия растеж през четвъртото тримесечие.

В САЩ се очакват предварителните данни за равнището на брутния вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие. Правителството също така ще представи традиционния седмичен доклад за първоначалните молби за помощи при безработица, както и данните за висящите продажбите на жилища.

По-късно в четвъртък в Нова Зеландия се очакват данните за търговския баланс.

В петък Япония ще пусне серия от данни, в това число докладите за разходите на домакинствата, инфлацията и промишленото производство.

Еврозоната ще оповести предварителните данни за инфлацията на потребителските и доклада за нивото на безработица в целия валутен блок.

Канада ще публикува месечния доклад за растежа на БВП.

Източник: http://www.investor.bg/

27.01.2014, Финанси