ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Златарица

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Велико Търново - гр. Златарица
1 / 4

Златарица е град в Северна България във Великотърновска област. Градът е административен център на община Златарица.

Има още едно населено място със същото име, намира се в община Белица, Област Благоевград.

Намира се на 15 км югоизточна от областния град Велико Търново, на 12 км северно от гр. Елена и на 45 км североизточно от гр. Габрово.

Населението наброява около 2800 души.

Релефът е равнинно хълмист с надморска височина около 100 м.
Климатът е умереноконтинентален, характеризиращ се с горещо лято и студена зима. Средногодишната температура през лятото е 26ºС, а през зимата – 4ºС.

Градът разполага с отлично изградена инфраструктура. Цялостна електрификация, водоснабдяване, канализация и телефонизация. Също така има интернет, кабелна и цифрова телевизия.
Уличната и транспортна мрежа е добре уредена.

На територията на града има няколко учебни и културно-образователни заведения като средно училище, основни училища, начално училище, детски градини, читалище, исторически музей, църкви. Също така има и поща, заведения, магазини и обществена пералня.

Златарица разполага с болница.

Има ж.п. гара и редовен автобусен транспорт, които го свързват с градовете Лясковец и Велико Търново, както и с околните по-малки населени места.

 

Туристически и културни забележителности

През Златарица преминава Златаришка река, където има живописни местности за любителите на природата.

На територията на общината са изградени седем микроязовира, някои от тях се използват за риборазвъждане, а останалите са подходящи за риболов.

В град Златарица може да се посети Историческия музей и църква – храм „Св. Николай”, която е уникална със своите стенописи, икони и архитектурен стил.

 

Източници:www.bg.wikipedia.org/wiki, www.icentres.net, www.zlataritsa.net
Снимки: www.bg.wikipedia.org/wiki

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: