ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Кубрат

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Разград - гр. Кубрат

Кубрат е град в Североизточна България. Намира се в Област Разград и е административен център на община Кубрат.

Местоположение

Намира се на 36 км от Разград, на 51 км от Русе и на 84 км от Силистра.

В центъра на Западното Лудогорие, върху плато с надморска височина 235 метра се извисява Кубрат.  Кубрат е общински център с 15 населени места с около 23 000 души.

Община Кубрат граничи с общините Тутракан, Сливо поле, Вeтово и Завет.

история

 
Най-ранното писмено сведение за селището е от 1624 година. Според легендите то е създадено в началото на XV век.

На километър и половина източно от Кубрат, в местността "Янката" има  селищна могила. От направените разкопки става ясно, че около могилата е имало селище преди повече от 4000 години.

През VII век народностният състав бил славяно-български. Селището просъществува до падането на България под османско иго (началото на XIV век). На негово място е създадено от пришълци село Балбунар.

Най-забележителните придобивки на Кубрат до 1940 година са две мелници, две даракчийници и една маслобойна.

Главният поминък на населението е земеделие, скотовъдство, дърводобив, тухларство, търговия с бакалски и манифактурни стоки. През 1945 година се основава ТПК, която обединява всички дребни занаятчии. Открити са отдели за шивачество, обущарство, сарачество, коларожелезарство, дървообработване и други.

На територията на община 10 кметства: Беловец, Бисерци, Божурово, Задруга, Звънарци, Мъдрево, Савин, Севар, Сеслав, Юпер, и 5 кметски наместничества - Горичево, Медовене, Тертер, Точилари и Черешово.

Населението на общината е около 26 000 души.

Музеи и културни прояви

Историческото и културното наследство, събрано и съхранено от родолюбиви българи, поставя началото на градския музей.

По повод 50-годишния юбилей от обявяването на Кубрат за град през 1999 г. музеят е обогатен с нови експонати, информационни и снимкови материали.

Традиция е в общината да се честват селищни празници по кметства, бележити дати и годишнини, коледните и новогодишните празници, както и различни битови празници.

По традиция,непроменена от обществено-икономическите процеси, всяка година се честват Майските празници на Кубрат, по време на които се провежда традиционен панаир, а с решение на Общинския съвет от 1994 г. 24 май е обявен за Ден на Кубрат.

В района на общината се намира природозащитеният обект "Божурите" - красива природна местност, където през пролетта се провеждат част от културните прояви.

Образование:

Структурата на образованието в общината включва:

  • Две средни училища - СОУ "Христо  Ботев" и СПТУ "Васил Марков";
  • 9 основни общообразователни училища;
  • Интернат - ДПУ "Д-р Петър Берон";
  • Начално училище;
  • Ученическо общежитие "Максим Горки";
  • Център за работа с деца;
  • 17 целодневни детски градини

За учениците от населените места, където няма училища, е организиран безплатен транспорт до най-близкото училище.

транспорт

Градът е шосеен възел, свързан с пътищата от Русе за Завет, Исперих и Шумен, както и от Тутракан за Разград, Попово и Габрово.

Има и редовни автобуси за Тутракан, Русе, Исперих, Разград и др.

 

Източник:  http://bg.wikipedia.org/            http://www.kubrat.bg/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: