ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Лясковец

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Велико Търново - гр. Лясковец

Град Лясковец се намира в област Велико Търново и е административен център на община Лясковец.

местоположение

Разположен е в началото на Предбалкана, източно от Арбанашкото бърдо, в подножието на скалата, върху която се намира манастирът "Св. св. Петър и Павел",  на 234 км от София, на 10 км североизточно от гр. Велико Търново, на 2 км югоизточно от гр. Горна Оряховица и на 5 км южно от р. Янтра.

Градът е върху наклонена равнина на надморска височина от 170 до 260 м. Открит е на изток и на север към долината на р. Янтра и Дунавската равнина.

Климат

Климатът е умерено-континентален, характеризиращ се с горещо лято и студена зима. Сравнително ниската средногодишна температура (11,5ºС) и високата годишна амплитуда (25,2ºС) са белези на континенталния климат в района. Годишното количество на валежите е под средното за страната.

Промишленост

На територията на община Лясковец се намират няколко промишлени предприятия, в които са концентрирани значителни производствени мощности и които осигуряват заетост на по-голяма част от трудоспособното население на общината. Развити са отрасли на промишлеността като машиностроене, металообработване, хранително-вкусова и текстилна промишленост.

Образование

В Община Лясковец има шест общински училища, от които едно СОУ и две начални училища в гр. Лясковец, и три основни училища в селата от общината. Общо във всички училища се обучават около 1 100 ученика.  

На територията на общината функционират осем детски градини, от които три са в гр. Лясковец, а останалите пет - във всяко едно от селата на общината. В градините се възпитават около 380 деца. В град Лясковец работи и една детска ясла.

Забележителности

Градът е известен със своята винарна "Лясковец", където се произвежда традиционното българско шампанизирано вино "Искра", "Лясковска ракия", както и различни сортове бели и червени вина.

Паметниците на културата на територията на общината са:

  • Църкви (общо дванадесет на брой за общината, като пет от тях са в гр. Лясковец);
  • Манастири ("Св.Св. Петър и Павел" в гр. Лясковец и "Св. Четиридесет мъченици" в с. Мерданя);
  • Музей на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец и други групови и индивидуални паметници на културата.На територията на гр. Лясковец има регистрирани 120 сгради - паметници на културата предимно възрожденски.

Църквите на град Лясковец правят впечатление - в сравнително малкия град те са пет - Църквата Св. Атанас, Църквата Св. Васил, Църквата Св. Георги, Църквата Св. Димитър, Църквата Св. Никола, плюс манастирът “Св. Св. Петър и Павел”.

Транспорт

Географското положение на общината благоприятства за развитието на транспортно-комуникационната система, обслужваща националната транспортна мрежа. Лясковец и общината са в непосредствена близост до ж.п. възел Горна Оряховица и международното летище в гр. Горна Оряховица.
Градът има ж.п. гара на линията Горна Оряховица - Елена. През територията на общината минават и шосейните магистрали София -Варна (I-4, Е772), и Русе - Кърджали (Е-85), както и ж.п. линията София - Варна.

Селищата в общината са свързани помежду си с пътни комуникации, които са добре развити. През зимните месеци пътните условия не се променят.

 

Текст и снимки: www.lyaskovets.net

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: