ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Гр. Нови Пазар

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Шумен - гр. Нови пазар
1 / 7

Нови Пазар е град в Шуменска област. Той е административен център на община Нови Пазар.

местоположение


По големина градът е втори в областта. Разполага се в заливната тераса на р. Крива. Общината се намира в живописен район между Лудогорското и Провадийското плато на 25 км. от областния център Шумен и на около 60 км. от гр. Варна. Разположена е на 318 000 кв.м. площ и граничи с общините Никола Козлево, Шумен, Каолиново, Хитрино, Каспичан, Ветрино и Вълчи дол.

Интересното географско разположение, както и непосредствената близост на Плиска и Мадара, които отстоят само на 5 км., са предпоставка за инвеститорски интерес.

Природни особености и околна среда


Климатичните условия са изключително благоприятни за развитието на ефективно селскостопанско производство, животновъдство, горско стопанство, както и по-специално развитие на овощарство и лозарство.

Новопазарският район е богат и на полезни изкопаеми. Най-ефективно се използват пясъкът, преработван в качествено стъкло и каолинът, който достига до пазарите на България и света като красив порцелан.
Нови пазар е газифициран и на територията му няма замърсяващи околната среда производства. Околната среда е сравнително запазена и има отлични природни дадености.

Икономика


Гр. Нови Пазар може да се похвали с много добро геостратегическо положение, както и силно желание от страна на местната власт за икономическото развитие на района. Почвено-климатичните условия за развитие на лозарството са много добри. Има налична суровинна база за развитие на силикатната промишленост, която от своя страна е обслужвана от наличната газопреносна мрежа. В общината има квалифицирана работна ръка, свободни сгради и площи, както и липса на голяма конкуренция.

Земеделието е специализирано в отглеждането на трайни насаждения, лозарство, отглеждане на винени сортове и овощарство. Отлични са условията за оранжерийно производство.
Изградена е мрежа от преработващи предприятия – консервен комбинат, винарска изба, мелнични, млекопреработващи и др. предприятия.

Туризъм и култура


Най-високата точка е местността "Станата", намираща се на изток от общинския център. Тя е подходяща за еко и балнео туризъм.

На територията на Община Нови пазар функционират 17 културни института - 14 читалища, една картинна галерия и два музея. Има 29 самодейни състава, които активно се включват в регионални и национални конкурси и често печелят призови места.

Нови пазар е домакин на 3 национални конкурса: Литературен конкурс "Калина Малина" за детско-юношеска литература, Национален конкурс за акордеонисти "Танцуващи клавиши" и Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави "Вълшебни ритми".

Художествената галерия "П. Персениев" е създадена през 1974 год. по идея на първооснователите - художниците Петър Персениев, Петко Цанчов и Георги Градев. Сбирката е набрана изключително от дарения. Притежание на галерията са около 900 платна и пластични творби.

Транспорт


Главните пътни артерии преминаващи през общината са Варна-София, Варна-Русе. През общината минава автомагистрала София-Варна, а северните Черноморски курорти са на 60 км от града. Разстоянието до пристанище Русе е 140 км.

До гр. Нови пазар има изградена ЖП-линия, която много улеснява придвижването на хора и товари.

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: