ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Павликени

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Велико Търново - гр. Павликени
1 / 1

Павликени е град в Северна България, област Велико Търново.

Намира се в средната част на Дунавската хълмиста равнина и е административен център на община Павликени Отстои на около 2 км от град Бяла Черква, на 3 км северно от р. Росица, на 42 км от Велико Търново, и на около 230 км от София. Ситуиран е на важен шосеен кръстопът с много автобусни връзки.

Полупланинският тип на някои населени места, екологичната среда и интересните природни забележителности в общината създават предпоставки за развитие на туризма. Има вече изградена организация за селски туризъм. Съществуват редица терени за изграждане на туристически бази.


История


В района на Павликени са открити следи от праисторическия човек. Има също данни, които сочат, че тук е имало голям керамичен център през 3-5 век от н.е. Градът възниква след 1943 г. на основата на бившето с. Павликян, чието старо население е изповядвало павликянство. С името Павликян селото се споменава в османските архиви от 15 в. - 19 в. През 1880 г. то има 580 ж. Селището е създадено от преселници павликяни, дошли през средните векове от Южна България. Били привърженици на религиозна ерес, възникнала през VII век в Западна Армения. С името Бавликян и Павликян селището фигурира в документи от 1430 г. По време на Освобождението (1878) е малко село.
След отказа на земевладелците от Бяла черква, павликенецът Атанас Хаджиславчев се съгласява да дари собствени земеделски земи на министерството на железниците за да се построят жп линията и гара Павликени. Дотогава основната дейност в село Павликени е земеделието.
След прокарването на ж.п. линията София - Варна (1899 г.) селото се развива в търговско и занаятчийско селище. Жп гарата дава в началото на 20 век голям тласък за развитието на селото като икономически и околийски център. Изграждат се мелница, маслобойна, керамично предприятие, винарска изба, металообработващо предприятие.
Днес град Павликени е важен железопътен възел на централната жп линия София-Варна с развито машиностроене, лека промишленост, хранително-вкусовата промишленост и други отрасли.

Културни и природни забележителности

Пещера Троана - Открита е през 1989 година при спелеоложки проучвания в силно гориста местност на границата на землищата на село Емен. Най-близкият асфалтов път е на 3 километра западно. От галериите на пещерата засега са картирани около 1500 метра. Интерестна е с богатството си на натечни пещерни образувания и превъзхожда по атрактивност редица наши благоустроени туристически пещери. Най-представителни в това отношение са първите 500 метра. Предвид характера и тя може да бъде възприемана като единствената “нормална” пещера с класическите за туристическите пещери подземни образувания. По атрактивност пещерата Троана е напълно съизмерима с редица наши благоустроени туристически пещери като Магурата, Леденика, Ягодинската и определено превъзхожда Бачо Киро край Дряново и Орлова чука край село Пепелина – Русенско.
Мусински карстов извор - Разположен е до шосето Велико Търново – Павликени и попада в регулацията на село Мусина. Изворът е един от най–големите в тази част на страната. В същност той би трябвало да се възприема в съчетание с други дадености около него – римски каптаж за Никополис ад Иструм, пъстървово рибно стопанство, неголяма водна пещера, исторически паметник на Възраждането, стари воденици и други. Разглеждан като своеобразен микрокомплекс, той следва да се формира като важен крайпътен обект. Без да “тежи” с отделните си дадености, този обект действително представлява уникално съчетание между природа, история и стопанска дейност (има се предвид рибното стопанство) и би следвало да се пристъпи колкото се може по–скоро към неговото усвояване. Известните различия във формите на собственост (защитен от закона природен обект, частна мелница, рибно стопанство) могат да се преодолеят чрез създаване на неголямо сдружение, което да съчетае различните интереси.
Северозападно от града в местността Върбовски ливади е открит керамичен център от II-III век с голям брой грънчарски работилници и пещи за производство на художествена, строителна и битова керамика, а в близост - вила на тракийски земевладелец с много земеделски инструменти.
На 24 км северно от града, край шосето Плевен-Русе, се намира село Горна Студена. В него има военно-исторически музей, уреден в сградата, в която се е помещавала известно време главната квартира на руския император Александър II през Освободителната руско-турска война. В северната част на селото е запазено старо руско гробище.
На 4 км южно от Павликени е малкият град Бяла черква. От него е родом героят от Априлското въстание, учителят Бачо Киро, създал първото селско читалище в България - “Селска любов” в 1869 г. и извел през май 1876 г. само от Бяла черква 101 въстаници. Цялата чета (повече от 200 души) под ръководството на Поп Харитон, Петър Пармаков, Христо Караминков и Бачо Киро е разбита в Дряновския манастир след близо 10-дневна обсада. Народният учител, просветител, революционер, поет и пътешественик Бачо Киро увисва на бесилката в Търново на 28 май 1876 г. В градчето има паметник на загиналите във въстанието, както и паметници на Бачо Киро и Цанко Церковски, също родом оттук. От Бяла черква е родом и известният български историк проф. Алек сандър Бурмов. До старата бяла черква “Св. Димитър”, в която са вградени колони от античния Никополис ад Иструм, е издигнат паметник-камбанария през 1929 г. в чест на руските освободители. Има още градски музей и къща музей “Цанко Церковски”.
На 4 км югозападно от Бяла черква е бил манастирът “Св. Йоан”, разрушен от турците по време на Търновското въстание (1598), в което местното население също взема дейно участие. До градчето има редовен автобусен транспорт от Павликени, както и от В. Търново и Севлиево.
На 14 км югозападно от Павликени се намира град Сухиндол - голям лозарски и винарски център. Селището е било посетено през 1872 г. от известния унгарски пътешественик, учен и художник Феликс Каниц. Още в 1897 г. населението му използва лозови пръскачки и лози, внесени от Франция. В навечерието на Освобождението, а и след това, Сухиндол е бил голямо културно средище за времето си. Читалището е от 1870 г., а часовниковата кула от 1895 г. Тук са издавани и вестници.
На 16-17 км югозападно от Павликени, край село Емен (на река Негованка) са Еменският каньон и водопадът Момин скок, обявени за природни забележителности. Може да се отиде с редовен автобус до село Емен.

В Павликени се намира единственият в тази част на България зоопарк. Там живеят около 120 животни и птици от 23 вида. Най-интересни за посетителите са щраусите, младият лъв и лъвицата, благородният елен, еленът лопатар, мечката Вера.

 

Наука и образование

Образователната мрежа в общината е представена от средно общообразователно училище, техникум по селско стопанство, техникум по промишлени технологии, професионално училище по селско стопанство, 14 основни, две начални училища и 17 детски заведения. В град Павликени функционира Научен институт по соята.

Здравеопазване

Здравеопазването в общината се осъществява от общинска болница с капацитет 180 легла в стационара, поликлиничен медицински център, селски здравни служби и стоматологични кабинети. В настоящия момент протичат процеси на структурна реформа в здравеопазването и здравното осигуряване, чиито резултати ще се реализират през следващите няколко месеца.

Култура

В общината функционират 19 читалища с библиотеки, 12 художествени състави и ансамбли и една школа по изкуствата. Летният театър в гр. Павликени е с 1500 места и през активния сезон е наситен с културни прояви.
Музейното дело се представя от Градския исторически музей в гр. Павликени и музейната сбирка в гр. Бяла черква.

Балнеология

На територията на община Павликени има 32 минерални извора, но 15 от тях все още не са добре развити. Минералната вода е с доказани лечебни свойства. Има няколко хотелски комплекса, които предлагат СПА и балнеопроцедури.

Спорт

Развитието на масовата физическа култура и спорта в общината се осъществява от няколко спортни клуба:

  • Футболен клуб “Павликени” – “В” републиканска футболна група, всички възрастови групи
  • Волейболен клуб - областна група, всички възрастови групи
  • Клуб по хандбал - областна група, момичета
  • Клуб по лека атлетика - областна група
  • Клуб по шах

В гр. Павликени има изградена спортна зала за различни видове спорт, в която се провеждат тренировъчни и състезателни мероприятия, включително на републиканско ниво.
Спортният комплекс на открито обхваща стадион с игрално и тренировъчно игрище.

Транспорт

Автобусен и жп транспорт свързват града. Има редовни автобусни линии до Велико Търново, Ловеч, Плевен, Севлиево, Левски, Полски Тръмбеш, Сухиндол, Бяла черква и други по-малки селища в района. Автогарата (бул. “3-ти март” № 32) и жп гарата са една до друга и се намират в югозападната част на Павликени. Градът е гара на главната жп линия София-Г. Оряховица-Варна (Русе).

 

Текст: www.bg.wikipedia.org    www.pavlikeni.bg/ 
Снимки: www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: