ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Попово

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Търговище - гр. Попово
1 / 9

По̀пово е град в Североизточна България. Намира се в Област Търговище и е втори по големина в областта след Търговище. Градът е административен център на община Попово.

Местоположение

Намира се на 37 км. от Търговище, на 76 км от Шумен и на 156 км от Варна. Общата територия на общината е  833,398 кв.м. Граничи с общините Търговище, Антоново, Стражица, Бяла, Две могили, Опака, Цар Калоян, Разград и Лозница.

Население

В административно–териториалните граници на общината са включени 35 населени места, от тях 34 села и само административният център Попово е град. Селищната мрежа е формирана от 4 села с население над 1000 души, 7 села с население от 501-1000 обитатели, 17 села с население от 101-500 души и 6 села с население под 100 души. Най-големите села са: Кардам – 1590 жители, Светлен – 1226 жители, Зараево – 1030 жители, Садина – 1020 жители, Ломци - 977 жители и Славяново – 900 жители.

Населението на град Попово е около 15 000 души.

релеф и климат

Град Попово е разположен в източната висока и платовидна подобласт на Дунавската равнина.

Релефът е разнообразен, като преобладава хълмисто-равнинния със заоблени хълмове с надморска височина от 138 до 488 м., платовидния с платовидни заравнености, прорязани от дълбоките долини на реките Черни Лом, Малки Лом, Голяма река и притоците им.

Голям е броят на изградените микроязовири, чиито води се използват за напояване, рибовъдство и риболов.

Климатът на територията е умереноконтинентален. Зимата е студена, през зимните месеци духат студени североизточни ветрове. Силните снежни бури през зимата предизвикват навявания от сняг, които влияят отрицателно на транспорта. Пролетта настъпва рано - около средата на месец март. Въпреки сравнително голямата надморска височина и близостта на Стара планина, лятото е горещо и обикновено сухо.

История

Поради географските си дадености и наличието на предприемчиви и напредничави за времето си жители, през 1880 год. село Попово е обявено за околийски център на Поповска околия с 48 прилежащи села. Най-голям икономически подем в Попово настъпва след прокарването на ж.п. линията София-Варна, минаваща в непосредствена близост до града. Малкото градче се превръща в първостепенен земеделски, търговски, а по-късно и икономически център за района. През годините към град Попово се присъединяват две от най-близките села - Невски и Сеячи и са превърнати в негови квартали, с което се оформя днешния териториален облик на селището.

икономика

През последните няколко години усилията на общината се насочват в посока на развитие на туризма, използвайки благоприятното разположение на града спрямо другите по-големи населени места, природните дадености на района и културното му богатство.

По различни проекти, спечелени от Общината и от неправителствени организации се извършва ремонт на централната част на града, канализацията, улиците и благоустройството му като цяло.

образование, култура и свободно време

В града функционират шест детски градини, три основни училища, три гимназии и едно специализирано училище: ОУ „Никола Й. Вапцаров“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Любен Каравелов“, Гимназия "Христо Ботев", Професионална гимназия по селско-стопанство "Никола Пушкаров" и професионална гимназия по техника и лека промишленост.

На територията на община Попово извършват дейност 33 народни читалища, които съхраняват, развиват, популяризират и осъществяват културна дейност и насърчават художественото творчество. Към всички читалища има библиотеки с читални, като най-голямата от тях е в Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1881“.

Читалище "Св. св. Кирил и Методий - 1881" датира от 1891 г. Към него функционират: музикална школа (с преподаване на акордеон, синтезатор, пиано, народни инструменти и китара); детска вокална група; състав за мажоретни и съвременни танци; кръжок по изобразително изкуство; вокална група; етноработилница; киноклуб  и театрален кръжок. По спечелен от община Попово проект, сградата на Читалището е основно ремонт и преустроена през 2010 г.

В Попово функционират още и: частна картинна галерия „Арт-ТТ“, Читалищен народен театърЛетен театър, Исторически музей с четири отдела /"Археология", "Етнология" (етнография), "Нова и най-нова история" и "Художествен"/ и Общински дом на културата, който осъществява богата и разнообразна културна дейност на територията на цялата община.

Попово има и Градска градина, разположена в в югоизточната част на града и е разширена на изток и север почти до язовир "Каваците". Около алеите днес се срещат редица видове широколистни и иглолистни дървета. В градината има детска площадка с люлки и пързалки, две чешми, шадраванче, малко лятно кафе, модерен комплекс с обновен открит плувен басейн, бар-ресторант и лятна дискотека.

Руският паметник е разположен северно в покрайнините на града и е обявен за паметник на културата.

Здравеопазване

В Попово функционира "Многопрофилна болница за активно лечение – Попово" ЕООД, която има почти 100-годишна история. Намира се в югозападния край на града и разполага със 110 легла, разпределени в няколко стационарни отделения. 

транспорт

Град Попово е с благоприятно географско разположение спрямо главните инфраструктурни коридори на страната. Това е един положителен фактор, който оказва влияние върху икономическото й развитие.  Намира се в средата на един триъгълник, затворен от главните пътища Е-85 /Велико Търново-Русе/, Е-70 /Варна-Шумен-Русе/ и Е-71/ Велико Търново - Търговище - Шумен - Варна/, които са елементи на Европейската пътна мрежа.

Чрез тях се осигурява достъп до граничния контролно-пропускателен пункт в Русе /97 км./ и оттам към Северна, Средна и Източна Европа по р. Дунав, с шосейна пътна и железопътна връзка. През територията на общината преминава централната ж.п. линия София-Варна. Железопътната гара по тази ж.п. линия се намира южно от Попово, като за предвижването на пътниците до нея има осигурен автобусен транспорт.

Попово е център на автобусни линии, които го свързват, както с повечето села в общината, така и с близките градове. Местната автогара се намира в централната част на града и осигурява транспорт, както до малките населени места на общината, така и до градовете Търговище (36 km), Велико Търново (75 km), Русе (75 km), Разград (35 km), Опака (15 km), Габрово (115 km), Варна (175 km), София (300 km) и др.

 

Източник:  http://www.popovo.bg/http://bg.wikipedia.org

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: