ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Стражица

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Велико Търново - гр. Стражица
1 / 5

Стрaжица е град в Северна България. Той се намира във Великотърновска област и е административен център на община Стражица.

Общината е създадена с Указ от 22 декември 1978 година. Съставена е от 22 селища с 14 719 жители и е разположена на площ от 508,3 кв.км. Граничи с област Търговище и област Русе. Стражица отстои на 45 км. от Велико Търново.

 

Населението на града е около 5 446 души.

Има разнообразен релеф. Заема части от Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина с надморска височина от 40 до 420 м.

Климатът е умерено - континентален, характеризиращ се най-общо с горещо лято със засушавания, прохладна и рано настъпваща пролет. Зимният период е с минимални валежи и незадържаща се дълго снежна покривка. Характерни са есенни и пролетни мразове. Климатичните условия са подходящи за отглеждане на повечето от разпространените в България селскостопански култури.

Инфраструктура: Община Стражица има относително висока степен на изграденост на техническата инфраструктура. Всички селища са водоснабдени, електрифицирани, гъстотата на пътната мрежа е значително по-висока от средната за страната. През територията на общината преминават много важни комуникации с регионално и национално значение.

Четиринадесет читалища съхраняват и развиват културните традиции на района, а църквите в Сушица, Кесарево, Стражица и Асеново са обявени за архитектурни паметници на културата.

Общината има добре изградена училищна мрежа от 7 общообразователни училища и една професионална гимназия; НУ "Иван Вазов" с. Царски Извор, ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" с. Асеново, ОУ "Св. Климент Охридски" с. Виноград, СОУ "Св. Климент Охридски" с. Камен, ОУ "Николай Райнов" с. Кесарево, НУ "Отец Паисий" с. Сушица, СОУ "Ангел Каралийчев" гр. Стражица, ПГ по транспорт "Васил Друмев" гр. Стражица, Общински детски комплекс гр. Стражица.

В общината функционират 12 целодневни детски градини, като 2 от тях се намират в града.

В градът има едно заведение за специализирана помощ – “Медицински център І – Стражица” с 6 кабинета: по кардиология, неврология, гинекология, хирургия, рентгенология, пулмология и лаборатория. Има разпределени и 6 стоматологични практики.

Ежедневни автобусни линии, както и линии на ЖП гарата свързват града с други селища в общината и из страната.

Туризъм

Природните дадености в общината са благоприятни за развитие на туризъм - риболовен, пешеходен, ловен, екологичен и други. Селата от полупланинския район - Водно, Теменуга, Кавлак, Железарци, Любенци, Ново Градище и Мирово, са особено подходящи за развитие на селски туризъм.

В гр. Стражица има Картинна галерия с богат фонд и 7 изложбени зали. Уредена е и музейна сбирка.

В града има и частна музейна сбирка на краеведа Хараламби Проданов, проследяваща развитието на Стражица от времето на траките до наши дни.

Нов православен храм е построен на мястото на стария разрушен храм „Рождество на Света Богородица”, който беше възрожденски паметник на културата, и носи същото име. В двора на храма се намира и православният параклис „Свети Георги Победоносец”, издигнат през 2011 г. в памет на руските воини, загинали край Стражица през 1877 година.

Текст и снимки: http://strazhitsa.e-gov.bg/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: