ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Ъглен

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Ловеч - с. Ъглен

Ъглен е село в Северна България в община Луковит, Област Ловеч. 

Отстои на 33 км югоизточно от областния център Ловеч, на 12 км източно от гр. Луковит и на 34 км североизточно от гр. Плевен.

Релефът е преобладаващо хълмист. Надморската височина варира между 100 и 200м. Климатът е умереноконтинентален, със студена зима и горещо лято. Средната януарска температура е -1,5ºC, а средната юлска - 23ºC.
Населението наброява около 920 жители.
В селото има читалище, библиотека, православен храм и редовен транспорт до големите градове и селата, разположени в близост. Най – близкото училище се намира в съседното село с. Дерманци, само на 6 км от Ъглен, а най-близкото здравно заведение - в гр. Луковит.

Икономика 

Поради близостта си до общинския и областен център, значителна част от населението намира работа там.

Туризъм

Виещата се покрай селото река Вит предлага на запалените риболовци богат улов.
Районът е притегателно място за български и чужди спелеолози, тъй като тук са разположени 28 пещери.
Ценителите на дивата природа са привлечени от величествения каньон между селата Ъглен и Садовец – в него е събрана красотата на миналите хилядолетия. Той представлява отвесни варовикови скали, високи на места по 100м, осеяни от безброй пещери, застинали в причудливи форми. Заради недостъпността на речното корито под Ъглен природата е запазена от човешката дейност. Тук и до ден днешен могат да се срещнат защитени видове птици, включени в Червената книга – земеродно рибарче, черен щъркел, бързолет.

Използвани източници: bg.wikipedia.org, bg.guide-bulgaria.com, bolgari.net
Снимки: snimka.bg интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: