ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Гоце Делчев

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Благоевград - гр. Гоце Делчев
1 / 4

Град Гоце Делчев е административен център, който се намира в област Благоевград.

Местоположение

Общинският център се намира на 105 км от областния център Благоевград и на 203 км от столицата София. Най-близкото морско пристанище е град Кавала (Гърция) и отстои на 95 км. Връзката между община Гоце Делчев и съседните гръцки общини се осъществява чрез ГКПП Илинден - Ексохи.

Град Гоце Делчев е разположен в Гоцеделчевската котловина, в югоизточното подножие на Среден Пирин, по двата бряга на Неврокопска река (Градска река), приток на река Места, която тече на 3 км източно от града.

Районът е предимно планински и граничи с общините Хаджидимово, Гърмен, Банско и Сандански. Включва град Гоце Делчев и 10 села: Мосомище, Делчево, Буково, Борово, Корница, Лъжница, Брезница, Господинци, Баничан и Добротино. Общата територия е 315.8 кв.км.

История 

Поради благоприятния климат Гоцеделчевската котловина и нископланинските хълмисти места са били населени още в дълбока древност. Многобройни са останките от материалната култура на праисторическия човек през новокаменната и каменно-медната епоха, на траките - през I хил. пр.н.е., от периода на римското владичество и късната античност, на славяните. Районът е присъединен към българската държава през 837 г.

Икономическият подем през Възраждането се проявява чрез развитието на животновъдството, земеделието, пчеларството, бубарството и разцвета на занаятите и търговията. Град Неврокоп (днешният Гоце Делчев) се прославя като голям и единствен производител на прочутите неврокопски чанове (звънци).

икономика

В Гоце Делчев се има главно предприятия за заготовка и износ на тютюни в страната и чужбина, за производство на облекло, изделия от трикотаж, обувки, пластмасови изделия, минерална вода и други. Земеделието и животновъдството също са добре развити в района.

Забележителности 

Гоцеделчевската община предлага изключително разнообразни места за любителите на природата. Край брега на Делчевска река се намира природната забележителност Чинарбей (500 г., 24 м височина). На 1.5 км западно от град Гоце Делчев растат вековните кестенови дървета Близнаците. Рибарникът край р. Места (3 км по шосе и 2 км по черен път в североизточна посока) предлага атрактивни занимания и консумация в специализирания рибен ресторант.

На територията на общината се намира живописният пролом на р. Места Момина клисура, дълъг 25 км, който свързва Разложката с Гоцеделчевската котловина и отделя Пирин от Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Една много красива част от Народен парк "Пирин" - Корнишкият, Брезнишкият и Каменишкият циркуси, заемат 1487.2 ха от площта на общината. Тук е и природният резерват Ореляк, известен с първичните си букови гори. Курортната местност Попови ливади (1430 м н.в.) e удобен изходен пункт за Ореляк (2.30 ч северно по маркирана пътека) и билото на Дебели рид, ограждащ трите циркуса. Oттук минава и международният плaнински маршрут Е-4 (Пиренеите - Пелопонес).  

От гр. Гоце Делчев могат да се предприемат пътувания до известния национален и международен туристически център Банско (32 км). През местността Попови ливади (климатичен планински курорт, 1430 м н.в.) по живописни планински пътища се стига до самобитното с. Пирин (44 км), хижа Пирин (61 км), прочутия Роженски манастир (79 км) и културно-историческия резерват Мелник (80 км).

инфраструктура

В града има три гимназии, едно СОУ, три освновни училища, помощно училище, читалище и четири детски градини.

Изградената пътно-шосейна мрежа включва общо 80 км пътища. От тях в републиканската пътна мрежа са:

• Път І клас  “Симитли – Разлог – Банско – Гоце Делчев – ГКПП Илинден” с обща дължина  на територията на общината от 25 км.

• Път ІІ клас  “Петрич – Гоце Делчев – Сатовча – Доспат” с обща дължина  на територията на общината от 24 км.

С най-голямо значение и съответно най-голямо натоварване е пътят Симитли – ГКПП Илинден, който освен че свързва общинския център гр. Гоце Делчев и общините Гърмен, Сатовча и Хаджидимово с областния център Благоевград, осигурява и връзка с Република Гърция.

 

Източници: http://bulgaria.domino.bg/gotsedelchev         http://bg.wikipedia.org/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: