ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Гурково

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Стара Загора - гр. Гурково
1 / 6

Гурково е град в Южна България. Той се намира в Старозагорска област и е в близост до град Николаево. Градът е административен център на община Гурково.

Град Гурково е разположен в източния край на Розовата долина, 4 км северно от град Николаево, 40  км североизточно от областния град Стара Загора и 231 източно от столицата София. Населението е около 3050 души. Надморската височина 350 м. 
От 1974 село Гурково е обявен за град. Името Гурково носят и две села в България  (в област Добрич и област София). 
Разположена от южната страна на Стара планина, територията на община е запазена от силното влияние на северните въздушни маси. Зимата е сравнително мека, а лятото прохладно. От цялата територия на общината 70% е горски фонд, 24% - земеделски земи. От Стара планина извират реките Лазова и Радова, които преминават през град Гурково и се вливат в река Тунджа, а в южния край на общината се намира язовир Жребчево (третият по големина в България).
През община Гурково преминават две главни автотранспортни магистрали – Прохода на Републиката, свързващ Северна с Южна България и главен републикански път София – Бургас, с успоредна на него ж.п. линия.
Климатичните и почвените условия са изключително благоприятни за развитието на етерично-маслени култури (роза, лавандула) и лозя. Отглеждат се още зеленчуци, пшеница, овощни дървета и др. Най-голямото предприятие в града е БУЛМЕТАЛ, което се занимава с изработката на метални кутии, флакони и т.н. Важно място в икономиката на града заема и дърводобива и дървообработката, като част от суровия дървен материал се изнася за чужбина.
В града фунцкционират едно общообразователо училище, една детска градина и Център за спешна медицинска помощ.
Поради географското разположение и природните дадености, съчетани с уникално биоразнообразие, община Гурково се явява привлекателно място за отдих, туризъм, лов и риболов.

Източник: http://bg.wikipedia.org, http://www.obshtina-gurkovo.com/
Снимки: Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: