ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Раковски

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Пловдив - гр. Раковски
1 / 17

Раковски е град в област Пловдив. Той е административен център на община Раковски.

Разположен е в западната част на Горнотракийската низина. Той се намира в Пловдивска област, на 25 км. североизточно от град Пловдив, на  61 км от Пазарджик и  на 160 км от София. Градът е административен център на община Раковски и е разположен върху площ от 550 ха.

Раковски е общински център с 6 съставни селища - Белозем, Стряма, Чалъкови, Шишманци, Болярино и Момино село. Градът е създаден през 1966 година от сливането на три села Генерал Николаево, Секирово и Парчевич. На север и североизток община Раковски граничи с община Брезово, на изток с община Братя Даскалови, на юг с община Садово, а на запад общината граничи с община Марица и с община Калояново. Община Раковски заема площ от 264 кв.м, което съставлява 4,4 % от общата територия на областта.

История

Град Раковски е създаден от българи павликяни, преселници от югоизточните райони на Византия, изповядващи една от най-значимите ереси в Средновековния свят. През ХVІІ век те приемат католическото вероизповедание.

Първите следи от човешка цивилизация на територията на Община Раковски са от медно каменната епоха. Тогава възниква първото селище край село Секирово. На 2 км югоизточно от града има развалини и римски път. Археолозите продължават да откриват оброчни плочки на тракийския бог Херос и много сребърни монети от ІІ и ІІІ век.

Религия

В град Раковски основната религия изповядвана от жителите е католицизма - 56,4 %. На територията на Раковски и останалите селища са изградени четири католически храма и пет православни църкви. Заедно с тях действат женският манастир "Сестри Бенедиктинки" и мъжкият манастир "Максимилиян колбе".

Католическият храм "Пресвето Сърце Исусово" в Раковски е вторият по големина на Балканите след катедралата в Загреб.

Култура

На територията на Община Раковски се провеждат много културни прояви и мероприятия с широко участие на населението. В Общината функционират 8 читалища - НЧ “Св. Sв. Кирил и Методий” гр. Раковски, НЧ “П. Б. Бакшев” гр. Раковски, НЧ “Просвета” с. Белозем, НЧ “Хр. Ботев” с. Стряма, НЧ “Хр. Ботев” с. Чалъкови, НЧ “Хр. Ботев” с. Шишманци, НЧ “П. Мандаджиев” с. Момино село, НЧ “Хр. Ботев” с. Болярино, които осъществяват много дейности, свързани с библиотечното дело и самодейното фолклорно изкуство и играят ролята на средища на духовния и културен живот.

Читалище “Св.Св. Кирил и Методий” осъществява своята дейност чрез подкрепата на донорски организации и защитени проектни идеи. През 2003 година читалището кандидатства по проект “Читалища” чрез който е създаден консултантски обучителен център за хора с увреждания.

Читалището участва и в проект за обмен на библиотечен опит, финансиран от Американския департамент. От 2006 година читалището е участник в проект на БАН и Университета в Болоня за „Училище по туризъм” проект „Културен туризъм и интеркултурна среда. Читалището е съорганизатор при подготовката и реализирането на „Международния фестивал на кукерите и маскрадни игри „Кукове”, който се провежда ежегодно. Община Раковски е член на Федерацията на Европейските карнавални градове.

Традиции и обичаи

Международният фестивал на кукерските и маскарадни игри „Кукове” – Раковски се провежда ежегодно и е най-значимата и масова културна проява в региона. Участват над 2000 изпълнители от цяла България и различни европейски страни – Сърбия, Гърция, Македония, Румъния и Ирландия.

Традиция за общината е и ежегодния празник на виното „Винария –Трифон Зарезан”. В село Белозем, Община Раковски, се превърна в традиция „Фестивала на белия щъркел”, който се провежда в началото на месец май. През 2005 година Белозем е обявен за “Европейско село на Белия щъркел” от Фондация Европейско природно наследство (EURONATUR) – Германия.

Община Раковски е член на Федерацията на европейските карнавални градове /FECC/ със седалище Амстердам, Холандия. Всяка последна седмица на месец август в с. Белозем се организира Международен християнски младежки фестивал. Във фестивала участват групи от България, Полша, Италия, Канада и САЩ.

спорт

От 2002 година в град Раковски се провежда Международен футболен турнир за деца, „Обединени от футбола”. От българска страна освен отбора на домакина участие са взели и други български отбори като “Левски”, “Литекс”- Ловеч; “Локомотив”- Пловдив и “Ботев”- Пловдив и др. Местният футболен клуб ФК ”Раковски” участва в републикански първенства за деца и юноши, като има и задгранични участия. В общината има и четири аматъорски футболни отбора, които се състезават в пловдивските областни групи.

Икономика

Промишлеността има определящо значение в структурата на икономиката на Общината, определя се от подотраслите на химическата индустрия, леката промишленост, хранително-вкусовата, шивашката и дървообработващата.

Индустриална зона "Раковски" е първата индустриална зона в България, предлагаща привлекателни условия за установяване на производства.

В индустриалната зона се предоставя земя с променен статут, готов за индустриално строителство, с издадени необходими първоначални разрешителни за строителна дейност. Предлагат се и услуги по изграждане на индустриални халета по спецификация на инвеститора със съкратени срокове, както и изграждане на индустриални сгради на лизингова схема с банково финансиране, договорено от фирмата строител.

Индустриална зона Раковски е разположена в землището на село Стряма върху площ от 815 дка, отстои на 14 км от областния град Пловдив и на 8 км от автомагистрала Тракия. Зоната разполага с необходимата инфраструктура – електрозахранване, водоснабдяване, канализация, оптични комуникации и асфалтов път. През територията на село Стряма преминава южния пръстен на Магистрален газопровод с капацитет 15 000 м3/ч. Трасето се намира в непосредствена близост до терена на Индустриална зона "Раковски".

транспорт

Община Раковски заема важно пътно-транспортно положение. През територията й преминава автомагистрала "Тракия" и жп. магистрален път № 8: Изток-Запад /София–Пловдив–Бургас/, осъществяващи връзката Черно море - Западна Европа. Друг важен път, който преминава през общината е Пловдив – Раковски – Брезово – Шипка, който осъществява връзка със Северна България. 

 

Източник: www.rakovski.bg

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: