ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

град Аксаково

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Варна - гр. Аксаково
1 / 5

Географски характеристики

Община Аксаково е разположена в Североизточна България на територия от 472 км2. Намира се в източната част на Дунавската равнина и носи белезите на хълмисто - платовидния и релеф. Основната част от територията е заета от Добруджанското и Франгенското плата, с надморска височина над 200 м. Климата е умерено-континентален. Има излаз на море от 4 км в с. Кранево. В състава на Община Аксаково влизат 23 населени места с център на общината гр. Аксаково. Населението и наброява 19 983 души, от които 57,9 % са в трудоспособна възраст, 20,2 % са в подтрудоспособна и 21,9 % са в надтрудоспособна възраст. Община Аксаково граничи със седем общини във Варненска област – Белослав, Девня, Суворово, Вълчи дол, Добрич, Балчик и Варна. Уникалното и разположение благоприятства за икономическото, социалното и екологично развитие на общината. Международното летище Варна се намира на територията на община Аксаково. То е само 1.5 км югоизточно от най-близките жилищни зони на гр. Аксаково. През летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала “Хемус”, свързваща гр. Варна със столицата София. В близост се намират пристанища “Варна-Запад” – 12 км и “Варна-Изток” – 8 км. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура Община Аксаково има постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие - Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

ОТСТОЯНИЕ ОТ ГОЛЕМИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА


Община Аксаково е разположена в близост до гр.Варна - ключова точка в трансевропейските мрежи и системи, което благоприятства вътрешните и международни транспортни и комуникационни връзки на общината.

  • Аксаково - Варна /международно лeтище и морско пристанище/-10 км.
  • Аксаково - София /столица, международно лeтище/- 440 км.
  • Аксаково - Русе /най-голямото българско речно пристанище, сухопътна връзка с Румъния по Дунав мост/ - 190 км.
  • Аксаково - Дуранкулак /КПП с Румъния/ - 97 км.
  • Аксаково - Силистра /КПП с Румъния/ - 129 км.
  • Аксаково - Бургас / най-голямото морско пристанище/ - 142 км.
  • Аксаково - Малко търново /КПП с Турция през Бургас/ - 238 км.
  • Аксаково - Капитан Андреево /КПП с Гърция и Турция/ - 345 км.

Икономика и бизнес

Общината е традиционно развит селско - стопански район. Преобладаващата част от обработваемата земя представлява ниви, които възлизат на 228 хил.дка. Отглеждат се пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица. Климатът е особено благоприятен за развитието на селското стопанство, особено за отглеждане на лозя, кайсии, домати, краставици и др. В района на Аксаково се намира най-големият в областта оранжериен комплекс, който предлага целогодишна заетост на голяма част от населението. На територията на Аксаково са застъпени малки и средни предприятия в областта на изкупуването и преработката на селскостопанска продукция, изработка на алуминиева и PVC дограма, бетонови разтвори, производство на мебели, перилни препарати и др. Общината разполага със свободни терени подходящи за инвестиране в близост до летище Варна и курортен комплекс Кранево. На територията на общината функционират следните големи предприятия: Летищен комплекс – Варна, българо-италианското дружество “Булит-глас” за произвоство на огънати стъкла и стъклени мебели, “Свинеугоителен комплекс” с. Слънчево и с. Л. Каравелово, “Птицекомбинат” с. Слънчево. През 2004 г. стартира и най-големият у нас завод за опаковъчно фолио на фирма “Фамтекс - Т” ООД гр. Аксаково.

Природни забележителности и паметници на културата

На територията на Аксаковска община има привлекателни места за туризъм и развлечения:
- местността “Батова”, представляваща горски масив, от които по-голямата част попада в границите на общината. Местността разполага с няколко хижи за отдих. Ежегодно в местността се организират събори за надпяване и надиграване, които събират хора от целият регион.
- Природен парк “Побити камъни” - защитена местност, от каменни колони високи до 10 м, кухи или плътни цилиндри, пресечени конуси, различни по форма и големина скални блокове и множество каменни късове разпилени по целия комплекс.
- Природен парк "Златни пясъци", който се намира се в най-източната част на общината и заема площ от 130 ха. Една трета от парка се намира на територията на община Аксаково.
- селата Долище, Орешак, Куманово и Генерал Кантарджиево, развиващи през последните няколко години селски и ловен туризъм. Намират се в близост до курортните комплекси “Албена”, Златни пясъци, Балчик и Кранево.
- почивна база с. Кранево, разположена на самия морски бряг разполага с три вида реконструирани и модерни бунгала. В този район община Аксаково има излаз на море от 4 км.
Община Аксаково по исторически данни съществува от началото на IXX век.

Текст: интернет
Снимки: интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: