ПОЛЕЗНО

Гид на клиента

Тук ще намерите всякаква полезна информация, свързана с реда и условията за осъществяване на сделки с недвижими имоти, разходи по сделките, условия на посредническата дейност на Мирела, жилищно кредитиране, управление на имоти и др.

Клиентите за нас

Видео интервюта с клиенти на МИРЕЛА, отзиви и мнения за обслужването ни.

Агентите на МИРЕЛА

Видео интервюта с нашите агенти на недвижими имоти.

Услуги Мирела

Специализирано посредничество при конфиденциално предлагане на недвижими имоти

Информация за българските градове, региони, села и курорти

В този раздел Вие ще се запознаете с полезна информация за географското положение на населените места в България - градове, села, курорти. Също така тук Вие ще намерите интересна информация за бита, култура, история и забележителности на България и много полезна информация за местонахождение на болници, училища, детски градини, магазини, обществени организации във всяка точка на страната.

Българските забележителности

Архитектурни, природни, исторически забележителности в България. Много полезна и интересна информация със снимков материал.

Адвокати

Списък на адвокатите в България

Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Данъчни служби

Местонахождение и информация за контакт за данъчните служби

Детски градини

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Болници (Поликлиники)

Информация за лечебните заведения, болнична и извънболнична помощ, телефони и адрес за контакт

Полицейски управления

Адреси, телефони и полезна информация за РПУ на територията на страната

Мебели и обзавеждане

Ние знаем колко е трудно да избереш най-подходящите мебели за дома. Затова решихме да ви улесним с различни линкове към български мебелни производители и дизайнери.

Кабелна ТВ и Интернет

Тук може да намерите информация за офисите на фирмите, предоставящи телекомуникационни услуги.

Метростанции

Подробна информация за станциите на метрото в гр.София

Договори и документи

Примерни образци на най-често използваните договори и документи, свързани със собствеността.

Знаете ли, че ...

Можете да ползвате отстъпки, получавате подаръци и възнаграждения от нас! Винаги предлагаме нещо НОВО и го правим за Вас - нашите клиенти!

ИМОТИ С ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ

Видео клипове на имоти, представени лично от брокера, който ги предлага.

Нормативни актове, свързани със собствеността

Законови и подзаконови нормативни актове (Закони, Правилници, Наредби, Инструкции), Тарифа за Нотариалните Такси, Закон за Нотариусите, Правилник за вписванията и др.

Работа в МИРЕЛА

Въпреки очакваните негативни икономически последици от кризата, ние продължаваме да търсим и да обучаваме нови брокери и агенти на недвижими имоти, като им осигуряваме интересна и динамична работа по обслужване на многобройните ни клиенти. За одобрените кандидати осигуряваме онлайн обучение и възможности за дистанционна работа от вкъщи.

Декларация за поверителност

Гарантираме, че личните данни, събирани в резултат на осъществяване на дейността си ще бъдат пазени в строга конфиденциалност, няма да бъдат използвани извън целите, за които те се събират и няма да бъдат предоставяни на трети лица, без съгласието на титулярите по тях, освен в предвидените от Закона случаи.

Условия за ползване

Отворена политика за предоставяне на публикуваните в сайтовете си оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти.