Договори и документи

Примерни образци на най-често използваните договори и документи, свързани със собствеността.

Генерално пълномощно

Можете да изтеглите договора като файл или да го разпечатате! Уважаеми потребители, съдържанието на договора е като образец и не отразява всички промени, които Мирела налага в корпоративната си практика.

Договор - Поръчка

Можете да изтеглите договора като файл или да го разпечатате! Уважаеми потребители, съдържанието на договора е като образец и не отразява всички промени, които Мирела налага в корпоративната си практика.

Договор за партньорство (Рамков Договор) при осъществяване на съвместни сделки с недвижими имоти

Рамковият договор има декларативен характер и урежда общите отношения между партньорите при осъществяването на съвместни сделки в дългосрочен план. За всяка сделка партньорите сключват отделен договор, визиращ конкретни имоти. Сключването на Рамков договор за партньорство не е задължително условие за сключване на отделните договори за партньорство.

ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Договор, регламентиращ условията на професионално просредничество при осъществяване на съвместни сделки между МИРЕЛА и фирмите партньори.

Договор за посредничество

Уважаеми потребители, съдържанието на договора е като образец и не отразява всички промени, които Мирела налага в корпоративната си практика. Можете да изтеглите договора като файл или да го разпечатате!

Комисионен договор

Можете да изтеглите договора като файл или да го разпечатате! Уважаеми потребители, съдържанието на договора е като образец и не отразява всички промени, които Мирела налага в корпоративната си практика.

Консултантски договор

Можете да изтеглите договора като файл или да го разпечатате! Уважаеми потребители, съдържанието на договора е като образец и не отразява всички промени, които Мирела налага в корпоративната си практика.

Нотариален акт за договорна ипотека

Можете да изтеглите договора като файл или да го разпечатате!

ПРОТОКОЛ от Общо събрание на собствениците на Етажната собственост

Протоколът е съобразен с изискванията на новия Закон за управление на етажната собственост В СИЛА ОТ 01.05.2009 г.

Пълномощно за разпореждане с недвижим имот

Можете да изтеглите договора като файл или да го разпечатате!

Договор за поръчителство

Можете да изтеглите договора като файл или да го разпечатате! Уважаеми потребители, съдържанието на договора е като образец и не отразява всички промени, които Мирела налага в корпоративната си практика.

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. от ЗЗД

Можете да изтеглите договора като файл или да го разпечатате! Уважаеми потребители, съдържанието на договора е като образец и не отразява всички промени, които Мирела налага в корпоративната си практика.

Договор за наем

Можете да изтеглите договора като файл. Уважаеми потребители, съдържанието на договора е като образец и не отразява всички промени, които Мирела налага в корпоративната си практика.