Нотариуси

Нотариална камара на Република България


Адрес: град София, Център, 1301 София, ул. Пиротска No.7 ет.5
Телефон: +359 2 9867735, факс: +359 2 9867735
URL: http://www.notary-chamber.org/

Аксения Монова

Адрес: град София, ул. Солунска 16, ет. 1, ап. 3 Телефон: +359 2 981 5624

Албена Щилянова Наумова

Адрес: град София, София, ул. Славянска 22Телефон: 02/ 986 20 87, 02/ 981 40 88E-mail: [email protected]

АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДЪР

Адрес:гр. Варна 9000 ул. Мусала 2, ет. 1, ап. 5 Телефон: д. 246 220

АЛЕКСАНДРОВА АЛБЕНА

Адрес:гр. Русе 7000, пл. Света Троица 2, вх. Б, ет. 2, ап. 9 Телефон: д. 082/230732

Александър Павлов

Адрес: град София, ул. Кърниградска № 17, ет.2Телефон: +359 2 980 8035,+ 359 2 988 3746

Александър Тодоров Ганчев

Адрес: град Варна, ул. Драгоман 36, Варна 9000 Телефон: 052/607 697, 052/607 698E-mail: [email protected]

Александър Чакъров

Адрес: град София, бул. Патриарх Евтимий № 19 -А, партерТелефон: 02 986 6789,+ 359 2 980 3577

АНГЕЛОВА НАДЕЖДА

Адрес: Цар Симеон Велики 9, бл. Прогрес, вх. Б, ет. 2, ап. 15Телефон: 094/606306

АНГЕЛОВА-ЦАЦАРОВА МЕГЛЕНА

Адрес:Адрес: гр. Пловдив 4000 ул. Опълченска 24, ет. 1, телефон: 032 628 262, 032 620 341, имейл: [email protected]Телефон: 032/62 82 62

Андриян Балчев

Адрес: град София, ул. Отец Паисий 17, ет.1, офис 1Телефон: 02 444 0145, 0885 184 145, 0885 930 077

Анета Томова

Адрес: гр. София 1000, ул. Ген. Скобелев 54, ет. 1, Телефон: 02 952 2380

Анета Христофорова Микова

Адрес: град, гр. София 1000 ул. Иван Вазов 9, ап. 1Б, партер Телефон: 052/ 63 09 84

Антони Гетов

Адрес: град София, бул. Васил Левски 58А, ет. 1, ап. 1Телефон: +359 2 981 5917,+ 359 2 980 9585

Анушка Златанова

Адрес: град София, ул. Елин Пелин № 16, партерТелефон: +359 2 866 1206

Анушка Илчева

Адрес: град София, 1164 София, ул. Елин Пелин No.16Телефон: +359 2 8661206

АПОСТОЛОВА ВЕСЕЛИНА

Адрес: град Варна, ул. Драган Цанков № 7, партер Телефон: 052/63 80 08

АТАНАСОВА ТАНЯ

Адрес: град Видин, ул. Цар Александър ІІ бл.3-4, партер Телефон: 094 606 282

БЕЙЛЕРЯН ДИАНА

Адрес: град Варна,ул. Радко Димитриев 7, ет. 4 Телефон: 052/609 913, 052/60 90 12

Биляна Таскова

Адрес: град София, ул. Любен Каравелов № 58, ет. 2Телефон: +359 2 963 3515, + 359 2 965 3461, 088 557953