Общини - в област Варна, Обслужващи с. Кривня

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Провадия

Адрес: гр. Провадия, п.к. 9200, ул. "Дунав" №39, Телефон: + 359 518 4 27 02

Виж на картата