Общини - в област Велико Търново, гр. Златарица

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Златарица

Адрес: гр. Златарица, общ.Златарица, обл.Велико Търново, ул. “Стефан Попстоянов” № 22, Телефон: + 359 615 35490; факс: + 359 615 35478

Виж на картата