Общини - в област Велико Търново, Свищов

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Свищов

Адрес: област Велико Търново, гр. Свищов, ул. “Цанко Церковски” № 2, Телефон: + 359 631 60688

Виж на картата