Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Балчик

Адрес: област Добрич, гр. Балчик, ул. "Дионосополис" № 2, Телефон: +359 579 72070

Виж на картата

Община Генерал Тошево

Адрес: област Добрич, гр. Генерал Tошево, ул. “Васил Априлов” № 5 Телефон: +359 5731 2020

Виж на картата

Община Каварна

Адрес: 9650 гр. Каварна, Общ. Каварна, обл. Добрич, ул. "Добротица" 50, Телефон: +359 570 82 002

Виж на картата

Община Крушари

Адрес: област Добрич, с. Крушари, ул. "9-ти септември" № 3А, Телефон: +359 5771 2024

Виж на картата

Община Тервел

Адрес: област Добрич, гр. Тервел, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 8, Телефон: +359 5751 2075

Виж на картата

Община Шабла

Адрес: област Добрич, гр. Шабла, ул. “Равно поле” № 33, Телефон: +359 5743 2045

Виж на картата